Komende weken zijn er twee pasavonden voor onze verenigings-kleding! Op woensdag 1 juli kan dat in Doorn en op maandag 6 juli in Zeist.

Acht redenen on naar de UHTT pasavond te komen. Omdat…

 1. Het kan, binnen de kaders van de Corona-maatregelen;
 2. Er twee pasavonden zijn en je dus geen excuus hebt om niet te kunnen komen;
 3. Er nieuwe kleding is die gepast móet worden;
 4. Je er bij de eerste wedstrijd die wél door kan gaan weer netjes gekleed aan de start wilt staan;
 5. De UHTT steeds populairder wordt en je met trots in een UHTT tenue wilt sporten;
 6. Je al lang lid bent en je eerste kleding door het vele sporten aan vervanging toe is;
 7. Je nieuw lid bent en je graag je gratis shirt wilt passen; én
 8. Je nieuw lid bent en dit de eerste keer is dat je naar een pasavond kan komen.

Na de pasavonden kan je zelf de kleding bestellen in onze gepersonaliseerde Bioracer webshop. Betalen gaat via Ideal, na de zomervakantie zal de kleding dan ongeveer worden geleverd.

Tot 1 of 6 juli!

De UHTT volgt vanuit zowel het bestuur alsook het technisch hart de ontwikkelingen rondom COVID-19 op de voet. Na een periode van ruim twee maanden waarin we geen gezamenlijke trainingen hebben georganiseerd, is nu weer de mogelijkheid vanuit de richtlijnen ontstaan om op gepaste wijze trainingen te hervatten. De RIVM richtlijnen zijn van kracht.

Gedurende de derde week van mei is er weer een aantal trainingen georganiseerd, er werd gezwommen, hardgelopen en aan de core stability gewerkt (Body Boost). De UHTT organiseert de trainingen met de RIVM richtlijnen en protocollen van de verschillende sportbonden als leidraad en wat het zwemmen betreft in overleg met de aanbieder van het zwemwater. Het aantal deelnemers per training is vooralsnog ingeperkt, waardoor nog niet alle leden hebben kunnen deelnemen aan een van de trainingen. Er zijn opties uitgedacht en gedeeld om in aangepaste vorm de fietstraining te organiseren, deze wordt dus ook op korte termijn hervat.

Gelukkig starten we weer op en daar hebben we allemaal zin in!

algemeen - Running 15 meter 2 - Trainingen worden op gepaste wijze weer opgestart! - Zwemmen, triathlon training, trainen, Hardlopen, Fietsen, COVID-19, Corona
Trainen op minimaal 1,5 meter

In ons derde jaar als vereniging gaan we nog steeds van mijlpaal naar mijlpaal. De volgende dient zich alweer aan: Op vrijdagavond 7 februari houden wij onze derde UHTT Algemene Ledenvergadering (ALV). En ook die willen we net als de afgelopen 2 jaar weer innovatief insteken: leuk, snel en vooral ‘to the point’.

Dat betekent concreet dat als we ‘bij elkaar komen om besluiten te nemen’, we ons ook richten op ‘besluiten nemen’. En aangezien er maar 5 besluiten officieel genomen dienen te worden, geloven wij dat dit in een minuut of 15-30 moet lukken. Toch?

Als je het moeilijk vindt om dat te geloven, en benieuwd bent hoe dat werkt, kijk hier dan nog even de ALV van 2018 (integraal!) terug:

Goede voorbereiding essentieel

Natuurlijk kun jij geen goede besluiten nemen zonder goed geïnformeerd te zijn en zonder de ruimte voor discussie. Maar om geïnformeerd te worden, om vragen te stellen en om te discussiëren hoef je niet persé fysiek bij elkaar te komen. Volgens ons kan dat prima vooraf en/of online!

Om deze ALV dus in een recordtijd te laten verlopen, aan jou de volgende 3 verzoeken ter voorbereiding op 7 februari:

 1. Lees alle informatie zoals die op deze pagina beschikbaar wordt gesteld
 2. Stel vragen, of breng alternatieven in, via de discussies per besluit in de UHTT Leden Facebook Group of op vrijdagavond 24 januari aan de bar van het Tenniscentrum.
 3. Bedenk van tevoren vast wat je gaat stemmen op de 5 voorgenomen besluiten

Agenda Derde Algemene Leden Vergadering UHTT – Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team

Datum: 7 februari 2020
Plaats: Tennis- & Businesscenter Heuvelrug
(= naast het zwembad in Doorn; klink link voor Google Maps Locatie)

Laat gelijk even in de UHTT Leden Facebook Groep weten dat je er bij bent.


1. Opening, doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

De ALV is bedoeld om de leden hun invloed uit te laten oefenen via (besluiten) en vragenrondes. In deze ALV vraagt het tijdelijk bestuur de leden om:

 • goedkeuring van het financieel jaarverslag 2019,
 • begroting 2020,
 • twee wijzigingen van het Huishoudelijk reglement,
 • decharge van een lid van het bestuur en van de kascommissie en
 • installatie van een of meerdere bestuursleden en twee nieuwe leden kascommissie.

Elk lid heeft één stem.


2. Financieel Jaarverslag UHTT 2019

Beleef alle headlines van de vereniging opnieuw via de nieuws sectie op de website. In deze paragraaf lichten we graag de financiële resultaten toe.

2.1 Balans en winst/verlies 2019 versus 2018

algemeen - UHTT Budget 2019 vs Actual 2019 final 923x1030 - Aankondiging & Voorbereiding op 3e UHTT Algemene Ledenvergadering (7 feb 2020) -

2019 was financieel gezien opnieuw een solide jaar voor de vereniging. Ledengroei ging hand in hand met uitbreiding van zwemwater, investeringen in trainers en uitbreiding van onze teams in de teamcompetities.

Hiermee sluiten we het jaar af met een winst van 2.413 euro waarmee de algemene reserve op 5.646 euro komt. Ten opzichte van budget zijn we sneller gegroeid dan verwacht naar 116 leden volwaardig aan het eind van 2019.

Tenslotte nog veel dank voor de sponsors van de vereniging, Wim Wennekes en Gerrit Heijkoop, die met zijn bedrijf LiveOnlineEvents weer alle nieuwe vaste leden van een shirt heeft voorzien.

2.2 2019 versus budget 2019:

algemeen - UHTT Jaarrekening 2019 Budget vs Actual - Aankondiging & Voorbereiding op 3e UHTT Algemene Ledenvergadering (7 feb 2020) -

2.3 Verklaring Kascommissie

De Kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en voorziet de ALV van positief advies ter goedkeuring. Zie voor de volledige brief onderstaande link:

2.4 Besluit 1: Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2019

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie’ de jaarrekening van 2019 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen. Daaraan voorafgaand zal de voorlopige kascommissie advies uitbrengen aan de ALV.

Klik hier voor het Financieel jaarverslag UHTT 2019 (PDF).

3. Jaarplan 2020

Hieronder vind je een aantal paragrafen ter onderbouwing van de aannames in het budget voor 2020. Die vind je bij punt 3.4 en dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

3.1 Uitslag Leden-enquete 2019

Eind 2019 hebben we voor de tweede keer in het bestaan een grote enquête gehouden onder onze leden. Als achtergrondinformatie vind je de volledig (geanonimiseerde) rapportage op de website. Klik op deze link: Rapportage Leden-enquete Jaar 2 (2019)

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 aanbevelen - Aankondiging & Voorbereiding op 3e UHTT Algemene Ledenvergadering (7 feb 2020) -

De resultaten van deze enquete zijn in eerste instantie besproken in het Bestuur, het Technische Hart en de Commissie. Zij hebben die gebruikt voor het opstellen van hun deel-jaarplannen voor 2020. Deze plannen vormen vervolgens weer de basis van voor het budget van 2020 dat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 7 februari 2020.

Daarnaast zijn nalv bovenstaande feedback ook al direct een aantal zaken veranderd / ingevoerd:

 • Oprichting Whatsapp-groep “UHTT Bakkie” voor ‘alles wat wel leuk, maar niet belangrijk is’. 
  Hier kan iedereen die dat wil lid van worden, zonder dat je belangrijke zaken mist. In de UHTT All Whatsapp-group kan vanaf nu alleen gepost worden door bestuurs- of commissieleden.
 • Stopzetten rapportage deelname trainingen per lid. 
  Enerzijds was dit niet meer mogelijk door de enorme toename in leden: er is niemand meer die alle namen van alle leden kent. Anderzijds lazen we ook dat sommigen er moeite mee hadden / kregen. Dit was dus een goed moment om dat te staken.

3.2 Visie & Doelen UHTT in 2020

UHTT wil haar leden op een vrolijke manier beter laten worden in de triathlon. En dat doen we het liefste in de natuur. Om dit zo goed mogelijk te borgen, hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Wat we doen, doen we veilig. We doen alles om blessures en ongelukken te voorkomen, we voelen ons altijd veilig om dingen wel en niet te doen;
 • We proberen onze prestaties te verbeteren, door de juiste trainingsprikkels op te zoeken, elkaar te inspireren;
 • We sporten het liefst in natuur. We maken gebruik van onze prachtige omgeving en geven en haar iets terug als dat mogelijk is.
 • Plezier is een voorwaarde. Het kan een keer niet leuk zijn, maar nooit voor een langer tijd.
 • Als het kan, maken we het onszelf comfortabel. Gewoon omdat het kan.

Voor 2020 willen we het volgende bereiken:

 • Introduceren van een veiligheidsbeleid, zodat we ook beter kunnen uitdragen waar we voor staan, toetsbaar zijn en een vangnet hebben als de veiligheid toch in het geding is.
 • Investeren in trainers en opleidingen.
 • We blijven gedurende de zomermaanden zwemmen in het Henschotermeer, Organiseren een triathlon met onze partner GreenRace, houden vast aan de Plogging run.
 • We hebben onze social events, zodat we elkaar ook buiten de trainingen en wedstrijden kunnen ontmoeten, inspireren en ondersteunen.
 • We zijn ons bewust dat er veel taken zijn binnen UHTT, die proberen we eerlijk over de leden te verdelen op basis van kunnen, willen en verantwoordelijkheid nemen.

3.2 Wedstrijden (incl Teamcompetities)

In 2020 heeft UHTT voor het eerst 4 teams in competitie.

2e divisieteam Dames: hebben zich tot doel gesteld om te promoveren naar eerste divisie. Hiermee komt ruimt om in de toekomst een extra Damesteam op te richten

3e divisieteam Dames: UHTT is bij de landelijke introductie van het 3e divisieveld voor dames vertegenwoordigd. In deze divisie strijden de dames voor de hoogste plek, maar plezier en het opdoen van ervaring is minstens zo belangrijk. Zo kunnen zij in de toekomst promoveren naar de 2e divisie

2e divisieteam Heren: Hebben zich tot doel gesteld om te promoveren naar de eerste divisie. Dan starten ze namelijk ook volgend jaar met de dames (die natuurlijk ook gaan promoveren) op dezelfde wedstrijden. Goed voor het teamgevoel, goed voor de uitstraling van UHTT

4e divisieteam Heren: hebben als doel om te promoveren naar de 3e divisie. Zo creëren ze ruimte voor UHTT om volgend jaar een extra herenteam deel te laten nemen aan de competitie

Naast de competitiewedstrijden (die ook als individuele atleet te starten is) zijn de volgende wedstrijden aangemerkt als UHTT events:

algemeen - UHTT Wedstrijden 2020 - Aankondiging & Voorbereiding op 3e UHTT Algemene Ledenvergadering (7 feb 2020) -

Hierbij verdient de triathlon van Deil extra aandacht. Deze laagdrempelige wedstrijd is uitermate geschikt om met een grote groep van UHTT aan deel te nemen: dichtbij, intiem en gezellig. De plannen zijn nog niet definitief, maar een officieus UHTT clubkampioenschap behoort tot de mogelijkheden, waarbij de Rookie-CUP zomaar het hoofdnummer kan zijn.

3.3 Eigen wedstrijd: Heuvelrug Triathlon

Deze toelichting is geschreven door de stichting Heuvelrug Triathlon:

“In 2020 willen we als UHTT samen met Greenrace de eerste editie van de Heuvelrug Triathlon organiseren. Een triathlon op de Heuvelrug was oorspronkelijk een gedeelde droom van Marco, Mark (de man achter de Henschotermeer Games) en Jan (de man achter de Pyramide duathlon). Het was niet moeilijk om hier ook veel andere mensen en partijen enthousiast voor te maken. Zoals de beheerders van het Henschotermeer en de Nederlandse Triathlon Bond (‘He, he, eindelijk iemand die een triathlon bij het Henschotermeer gaat organiseren…’). En ook de Stichting Greenrace, die al partner is van UHTT, en die graag mee wil helpen met de organisatie. 

Als UHTT hebben we een aantal redenen om zelf een triathlon te willen organiseren:

 • Op de triathlon agenda is een tekort aan wedstrijden, veel wedstrijden zitten vol
 • Onze leden doen mee aan wedstrijden, het is logisch dat we zelf ook een evenement organiseren
 • We maken als vereniging veel gebruik van het Nationaal Park en de natuur hier in de omgeving, we willen door het organiseren van een wedstrijd in het Nationaal Park ook een financiële bijdrage (% van het inschrijfgeld) leveren aan de instandhouding van het park
 • Last but not least, we denken dat het organiseren van zo’n mooi en leuk evenement enorm inspirerend en verbindend werkt voor de UHTT zelf, zo leren we elkaar nog beter kennen en hebben we samen een heel mooi doel en aan het einde van het jaar een hele gave herinnering.
Organisatie

Bij de organisatie van zo’n evenement komt enorm veel kijken. We hebben een kernteam samengesteld (Annemarie Kingma, Richard de Ligt, Remko Renes, Lotte Hobbelt, Bart Boon en Marga van ’t Erve van Greenrace) en hebben al menig vergadering achter de rug.

We hebben ervoor gekozen om een aparte stichting opgericht om de juridische en financiële risico’s voor de vereniging UHTT te beperken. We willen niet dat als er iets misgaat met de organisatie, dit ten koste kan gaan van onze vereniging en haar leden. Met het oprichten van de Stichting Heuvelrug Triathlon zijn de UHTT en de organisatie van de triathlon in juridische zin strikt gescheiden.

We hebben ook afgesproken dat de organisatie in financiële zin ‘zijn eigen broek’ moet ophouden. Wel heeft de UHTT de stichting een lening verstrekt voor uitgaven die plaatsvinden voorafgaand aan de eerste inkomsten. En hebben we afgesproken dat als er een calamiteit plaatsvindt, we kijken hoe we het beste omgaan met het eigen risico van de Stichting, waarbij de continuïteit van de Vereniging UHTT zelf altijd de hoogste prioriteit heeft, maar we ook ambiëren dat we van de Heuvelrug Triathlon een jaarlijks evenement kunnen maken.  

Ondanks de strikte juridische en financiële scheiding tussen vereniging en stichting zien we dit wel degelijk als UHTT evenement en hopen we dat er zoveel mogelijk UHTT-ers enthousiast worden en meehelpen met de organisatie. Doordat Bart Boon zowel in het stichtingsbestuur als in het bestuur van de UHTT zit, borgen we dat de stichting en vereniging op één lijn blijven zitten.

Lees verder over de status van het evenement op dit moment in de volledige brief (PDF) van Annemarie, Remko, Richard, Lotte en Bart aan de ALV.

3.4 Toelichting Budget 2020

algemeen - UHTT Budget 2020 NIEUW - Aankondiging & Voorbereiding op 3e UHTT Algemene Ledenvergadering (7 feb 2020) -

Voor 2020 stelt het bestuur een contributieverhoging voor van 2 euro (210 euro naar 212), dit heeft alleen betrekking op de opgelegde verhoging van het NTB lidmaatschapsgeld van 36 naar 38 euro per jaar.

Dankzij de beoogde ledengroei kunnen we hiermee de investeringen in extra trainingsfaciliteiten en trainers waarmaken zodat we de basis die de afgelopen jaren is gelegd versterken. In het plan van het technisch hart is dit verder toegelicht. De algemene reserve voldoet op dit moment op onvoorziene gebeurtenissen op te vangen.

3.5 Besluit 2: Goedkeuring budget 2020

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie‘ de begroting voor 2019 goed te keuren.

4. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Nalv een aantal concrete vragen van leden in het afgelopen jaar, stelt het bestuur voor om 2 bepalingen toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement:

4.1 Mbt het ‘uitgaven beleid’ binnen de vereniging

Om duidelijkheid te scheppen rondom wat wel en niet gedeclareerd kan worden als verenigingskosten, stelt het bestuur voor de volgende bepaling toe te voegen:

UHTT vergoedt in principe geen onkosten voor verteringen tijdens (bestuurs-)vergaderingen, trainingsbijeenkomsten of andere (in)formele gelegenheden waarin UHTT leden elkaar treffen.
Bij vergaderingen met externe partijen kan vooraf in overleg met het bestuur hiervan incidenteel worden afgeweken als vergoeding in het algemeen belang van UHTT is.

4.2 Mbt het ‘opschort beleid’ van lidmaatschappen

Inmiddels hebben we een aantal keer meegemaakt dat leden voor een bepaalde periode niet kunnen deelnemen aan de UHTT trainingen; denk aan blessure, zwangerschap of lange reis. Om te voorkomen dat leden zich uitschrijven of ’tegen hun zin’ lid moeten blijven, stelt het bestuur voor de volgende bepaling toe te voegen:

Ieder lid mag eenmalig één kwartaal zijn/haar contributie opschorten tbv onvoorziene afwezigheid; door bijvoorbeeld een blessure, medische ingreep, zwangerschap, langdurig verblijf buitenland etc.

4.3 Besluit 3: goedkeuring wijzigingen Huishoudelijk regelement

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie‘ de bovenstaande wijzigingen van het Huishoudelijke regelement goed te keuren.

Bekijk ter voorbereiding hier het huidige Huishoudelijk Regelement (PDF).

5. Besluit 4: Decharge bestuurslid Gerrit Heijkoop & Kascommissielid Annemarie Kingma

Tijdens de ALV zal Gerrit Heijkoop aftreden als bestuurslid. Daarmee blijven Jorrit Thiele (Voorzitter & Technische Zaken en Luuk Overbeek (penningmeester) over als actieve bestuursleden.

De verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven in de oprichtingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Het HR beschrijft ook hoe eventuele wijzigingen in het HR of de statuten tot stand komen.

Ook is Annemarie Kingma niet langer beschikbaar voor de kascommissie. Zij was het enige formele lid van de kascommissie.

6. Besluit 5: Installatie bestuurslid Bart Boon & Kascommissieleden Remko Renes en Hans Dekker

Bart Boon draait al sinds mei 2019 volledig mee als algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van de Stichting Heuvelrug Triathlon / onze eigen wedstrijd. Hij zal in deze ALV formeel worden voorgedragen om geïnstalleerd te worden.

De verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven in de oprichtingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Het HR beschrijft ook hoe eventuele wijzigingen in het HR of de statuten tot stand komen.

Remko Renes en Hans Dekker zijn opgestaan om voor deze ALV de rol van kascommissie invulling te geven. Zij zullen in deze ALV formeel worden voorgedragen om geïnstalleerd te worden.

We zijn op zoek naar meer bestuurlijk slagkracht! Help je mee?

Om de snelle groei van onze vereniging in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Op dit moment hebben zich nog geen andere kandidaten voor het bestuur gemeld. Dit kan via het contactformulier op deze site of persoonlijk bij Jorrit, Luuk of Bart.

7. Rondvraag

Voor zover het voor alle aanwezigen relevant is, en de tijd het toelaat, zal het bestuur zoveel mogelijk vragen beantwoorden. We nodigen je uit om zoveel mogelijk vragen al vooraf te stellen in de UHTT Leden Facebook Groep of via het contactformulier.

Vragen waar we de 7e niet aan toe komen, zullen we achteraf via e-mail, website of appgroupen beantwoorden.

JIJ KOMT TOCH OOK NAAR DE 3E OFFICIËLE UHTT ALGEMENE LEDENVERGADERING?

Vrijdag 7 februari 2020 wordt sowieso een leuke en historische avond voor onze kersverse vereniging. Want deze ALV is slechts een appetizer voor weer een leuke activiteit van onze “De Commissie”!

Meer info volgt snel via de ALL-app!

Eind 2019 hebben we voor de tweede keer in het bestaan een grote enquete gehouden onder onze leden. De resultaten en feedback uit deze vragenlijst zijn gebruikt als vertrekpunt voor het jaarplan 2020 van het Bestuur, Technisch Hart en de Commissie.

Hieronder vind je de volledig (geanonimiseerde) rapportage.

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 aantal invullers - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Sectie Algemene vragen

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 deelname triathlon - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 aantal maanden lid - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 reden om lid te worden - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

1.d En heb je dat ook gevonden?

50x Ja, Jazeker, Ja!, Yep, Jes, etc

Daarnaast nog:

 • Zeker. En daarna lid gebleven omdat mijn doel nog steeds is het meedoen aan een triatlon. En natuurlijk samen sporten.
 • Zekers, overtreft de verwachtingen
 • Deels, gaat moeizaam, maar ligt 100% bij mezelf
 • Ik ben nog maar net lid, samen sporten ip de trainingen zeker
 • in ieder geval mbt zwemwater en ‘georganiseerde’ sluit maar aan fiets en looptrainingen waar ik niet zelf over hoef na te denken
 • In zekere zin wel. Omdat ik voornamelijk aan de fietstraining deelneem, mis ik wel een hoop contact met de rest van de vereniging.
 • Na 1 training ben ik hoopvol enthouiast
 • Nog mee bezig?
 • Pas een paar keer geweest, maar dat gaat goed komen
 • Wil aansluiten bij de fietstraining en sta ingeschreven voor de zwemtraining

1.e Hoe vond je jouw eerste weken bij de vereniging?

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 eerste weken bij vereniging - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

1.f Wat heeft jou geholpen om je snel thuis te laten voelen bij de vereniging?

 1. laagdrempelig, iedereen kan sporten op zijn/haar eigen niveau
 2. Dat we allemaal dezelfde liefhebberij hebben.
 3. Ik ben goed ontvangen, welkom geheten, voorgesteld, maar ik kende ook al aantal atleten van hellas
 4. goede communicatie
 5. Warm ontvangst
 6. Kleinschalige mtb trainingen
 7. Hartelijke ontvangst. Expertise
 8. Behulpzame, aardige mensen
 9. Intake
 10. Open sfeer
 11. Lijken op de een of andere manier allemaal leuke mensen te zijn die triathleten
 12. Goede sfeer, trainingen en sociale activiteiten
 13. App groepen
 14. Een paar hele hartelijke mensen
 15. De gezelligheid en behulpzaamheid
 16. fijne mensen, fijne trainingen,
 17. ?
 18. Gerrit
 19. Korte lijnen, sociale contacten en toen nog kleine kern
 20. de mensen om me heen
 21. Het persoonlijke praatje
 22. De sfeer en leuke mensen
 23. De betrokkenheid via de app groepen
 24. Een bevlogen groep geïnteresseerde hardcore leden ?
 25. Het was een kleine groep e. Je leerde elkaar snel kennen (hoewel ik nu lang niet iedereen meer ke, zo snel gegroeid ?)
 26. Even begroet worden maar zeker ook de kennis sessie
 27. In alle disciplines enthousiaste benadering
 28. Persoonlijk gesprek na het invullen van het formulier.
 29. De app groep voor nieuwkomers is lekker laagdrempelig
 30. Gelijkgestemde medesporters
 31. Vriendelijkheid van iedereen. Veel nieuwe leden. Voorstelrondjes aan het begin van de training
 32. Open houding van andere leden
 33. De verschillende niveaugroepen, de ontspannenheid
 34. Regelmatig naar de training komen. Vooral de looptraining bood ruimte voor social talk. Daar ook contacten gemaakt om buiten UHTT samen te trainen.
 35. Dat een ieder met je praat.
 36. Hardlooptraining, bij zwemmen praat je niet zoveel
 37. Persoonlijk contact voorafgaand en  tijdens de eerste training. Vriendelijk welkom
 38. De openheid voor vragen en behulpzaamheid bij het leren van nieuwe technieken.
 39. Ja Marije
 40. Aangesproken te worden bij trainingen en introductie aan de rest
 41. Dat je werd geïntroduceerd als nieuw lid en daardoor had je net wat makkelijker aanspraak in de groep
 42. zo vaak mogelijk mee doen, dan leer je snel iedereen kennen.
 43. Snelle communicatie via Whatsapp, opvang aan de rand zwembad
 44. Gezellige mensen
 45. Persoonlijk contact met mede sporters en vriendelijke professionele trainers
 46. De looptrainingen- tijd om te socializen
 47. Gelijkgestemden; veelal enthousiaste sporters die combi met gezin en werk etc hebben
 48. Het kleinschalige, sociale en de energie. Een soort start-up-met-vrienden gevoel
 49. De voorlichting, persoonlijke aandacht in het begin en de relaxte sfeer
 50. Fijne en ontspannen sfeer
 51. Super actief bestuur
 52. Ik ben via een vriendin lid geworden vaste trainer
 53. Met mensen in gesprek op trainingen
 54. Karin Peters
 55. Snel persoonlijk contact bij aanmelding.
 56. Gedeelde passie
 57. Een vaste groep hardlopers die hardlopen gezellig en leuk maakte met goede drill training/coach
 58. Je wordt opgevangen en wegwijs gemaakt. De sfeer is relaxed

1.g En hoe zouden we het ‘laten landen’ van nieuwe leden eventueel nog kunnen verbeteren?

 1. Bij bijv de 1e of 2e (zwem)training een persoonlijke (zwem)tip van de trainer
 2. Bij groter worden misschien de eerste weken/maanden meer aandacht
 3. Bij training kunnen mensen die voor het eerst er zijn gevraagd worden om even zich voor te stellen door naam te zeggen.
 4. Bijeenkomst voor nw leden
 5. Buddy toewijzen.
 6. Contact leggen na aanmelden en vragen waar iemand naar op zoek is
 7. Dat ze bij de eerste training worden opgevangen door iemand
 8. Een smoelenboek, waardoor je sneller mensen leert kennen
 9. Geen opmerkingen
 10. Gericht organiseren dat nieuwe leden in 1e maand zeker 3 keer worden aangesproken door commissie en bestuur
 11. Het is al erg goed
 12. Huiswerk meegeven: bijv 2 x tussendoor zelf 5 km lopen op tempo x
 13. Ik denk dat dat prima gaat
 14. Ik weet niet precies hoe het nu vormgegeven wordt
 15. inmiddels is een smoelenboek aan te raden
 16. Is al erg goed. Hoor ik ook van nieuwe leden. Misschien een smoelenboek? Met foto’s, favoriete onderdelen en triathlon doelen/dromen? En evt een groepje dat samen naar 1e triathlon werkt onder begeleiding?
 17. Misschien dat het duidelijker is voor een ieder als er een nieuw lid is tijdens een training
 18. Misschien kijken of er een aangewezen buddy kan zijn voor iemand bij de eerste trainingen (buddy per training)..
 19. Misschien nog vragen wanneer het nieuwe lid voor het eerst van plan is om te komen, zodat diegene ook nog bij de training geïntroduceerd kan worden. Dan heb je ook meteen een gezicht bij het intro-appje
 20. Nieuwe leden die op relatief korte termijn veel (verschillende) trainingen volgen landen naar mijn idee snelst, doordat hun gezichten eerder herkend worden door overige leden.
 21. Nog regelmatiger borrelen. Misschien zelfs maandelijks of 2 maandelijks.
 22. Persoonlijk gesprek over te bereiken doelstellingen en ideeën uitwisselen hoe dat is bereiken
 23. Prima zo
 24. Smoelenboek of ledenlijst helpen  wel. Kan je nog eens nakijken met wie
 25. Uitleg over de verschillende whatsapp groepen
 26. Voor mij niets
 27. voor mij was het zo al goed.
 28. Wat regelmatiger specifiek vragen hoe het gaat, wat je doelen zijn of wat je mist.
 29. Wellicht trainingen geven op meerdere niveaus.
 30. Werken met ‘maatjes’?

Sectie Bestuur Algemeen

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Bestuur algemeen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

2.b Als jij er over ging, wat zou je dan veranderen bij UHTT?

Vanuit “Ja, ik heb wel iets”:

 1. – Training soms net iets later ivm kids (maar begrijp ook de nadelen daarvan)
  – een bc cursus op een andere dag dan vrijdagavond (ook persoonlijk maar ik krijg dit er thuis slecht doorheen en heb op vrijdag vaak sociale ‘verplichtingen’, hoewel ik graag beter zou willen leren zwemmen 
 2. Al die losse whats app groepen. Kan de informatie voorziening niet via een speciale club app? (zoiets als sportscholen tegenwoordig gebruiken)
 3. De naamgeving, of nouja, de doelstelling. Mijn indruk is dat de UHTT geen triathlonvereniging is, maar eerder een sportvereniging (toevallig de triathlonsporten) op de Heuvelrug. Het is duidelijk dat mensen zonder triathlonambities ook welkom zijn bij de club. In dat kader zou ik ook aangepaste lidmaatschappen willen voorstellen. Ik begrijp dat vrijwel de volledige contributie opgaat aan het huren van de zwemfaciliteiten en externe trainers. Als ik alleen fiets, waarom zou ik daar dan aan mee moeten betalen? 17,50 euro vind ik teveel voor elke week met een man of 8 een rondje fietsen. Samenvattend vond ik de rittenkaart een ultieme oplossing.
 4. Deze enquete
 5. Het shirtje die bij het lidmaatschap hoort ook daadwerkelijk geven ?
 6. In gesprek met enkele ervaren triatleten die beginners vertellen dat een bepaalde training ongeschikt is of dat een bepaalde wedstrijd niet te doen is. Zonder echte feiten. Laat dit aan de trainers over in een wat diepgaander gesprek waarin feitelijke tijden etc. De basis zijn. Ipv alleen een beeld
 7. Proberen meer mensen ook bij het lopen en fietsen te betrekken
 8. Trainingstijden zijn over het algemeen te vroeg, 19u red ik vaak niet
 9. Wat is het nut van continue opschrijven wie op welke training aanwezig is? Het komt controlfreakerig over (“big brother”?)  
 10. Wattbike training organiseren gedurende de winter  
 11. zwemlocatie bij het hens, dichterbij de ingang. startfietslocatie in centrum doorn, woensdagzwemmen uurtje later  
 12. Zwemmen is techniek, maar na basiscursus krijg je eigenlijk geen individuele coaching meer op techniek

Vanuit “Niet echt, maar als je het dan toch vraagt”:

 1. Baantraining en Clubkampioenschap  
 2. De starttijd van de zondag ochtend fietsrit misschien een uurtje vroeger in de zomer?  
 3. De training echt de training laten en extra dingen extra doen. Klinkt cryptisch: bijv plogging is leuk bedacht maar doe het extra op zaterdag of naast een training en niet ipv
 4. Enige verbazing over administratie wie er op welke avond aan het zwemmen is. Kan me voorstellen dat je aantallen wilt bijhouden maar dat het op naam gaat lijkt me een administratief gedoe.
  2e puntje: Was verbaasd dat de foto’s Op insta werden geplaatst. Was daar niet van op de hoogte. Dacht dat het inter was alleen via de Whatsapp groepen.  
 5. Fietsen zondagochtend helderder: is het een training of social ride  
 6. Het zwembad wordt steeds voller  
 7. Ikzelf vindt het niveau vrij hoog en zou een soort van beginnersgroep prettig vinden of iets dergelijks.  
 8. Meer trainers langs de kant bij de zwemtraining. Meer aandacht voor de beginnende loper bij de hardlooptraining  
 9. Misschien competitie deelname (als uitkomend voor uhtt) geheel vergoeden? Zo ben ik t gewend; om te benadrukken dat inzet voor de club gewaardeerd wordt, stimulatie van deelname ed.
 10. Nog wat meer cross training, en een (vroege) ochtend zwemtraining. Of dat praktisch te organiseren is, is een ander verhaal.
 11. over het algemeen redelijk top-down gedreven, bijv. over evenementen waar ‘we’ aan meedoen. hoezo? daar worden leden niet over geraadpleegd, waarom deze keuze etc. inspraak, meedenken geeft wellicht meer bottom-up betrokkenheid.
 12. Overstappen van Whatsapp naar Slack.
 13. Registratie bij zwemmen mbv foto’s, gebeurt inmiddels niet meer. evt volstaan met sec aantal leden dat traint?  
 14. Soms lijkt er een onderscheid te zijn tussen de mensen die in een divisie zitten en de mensen die gewoon meedoen om andere redenen. Maar ja, het is ook wel logisch dat het gebeurt.  

Sectie Sociale activiteiten

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Braaij - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

3.b En hoe vond je het?

 • 4x Erg gezellig
 • 3x top
 • 5x Gezellig
 • 1x Super

En dan nog:

 • Gezellig en goed om overige leden eens op andere manier dan tijdens training te spreken
 • Gezellig, leuk om ook de partners/kinderen te zien
 • Gezellig, maar ik denk wel een beetje eng voor mensen die nog niet zo lang lid zijn
 • Gezellig. Leuk om contact te hebben met gelijkgestemden
 • Gezellig. Prima geregeld
 • Gezellug!!
 • Heel gezellig! En leuk met kids en partners
 • Leuk om iedereen in een informele setting te zien en te spreken!
 • Reuze gezellig
 • Super-gezellig! Leuk dat leden hun stekkie beschikbaar stellen! Lekker ontspannen en volledig vrijblijvend!
 • Top! Misschien het vuur aanzetten voordat de hongerklop begint?
 • Wel ok. Wel goed om te koppelen aan sportevent
 • Erg gezellig op de braai.
  Wat ik echter enorm mis binnen de vereniging is onderling contact. Ik begrijp dat de app wordt gebruikt als officiele informatiemedium, maar ik mis echt een minder formele appgroep, waar mensen vrijblijvend lid van zijn en waarin ik zou willen vragen: “”Ik ga een rondje fietsen, wie heeft er zin om mee te gaan””. Een appgroep waar de vereniging als geheel zijn/haar passie kan delen.
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 aanbod events - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Geen mening, Het maakt mij niet uit, Kan ik nog niet beoordelen
 • Ik ben alleen nog op de kennisavond geweest die vond ik heel inspirerend. Dat smaakt naar meer!
 • Meer informele activiteiten, door enthousiastelingen georganiseerd
 • Zelf heb ik er geen behoefte aan maar ik denk wel dat anderen het leuk vinden

3.d Heb je nog suggesties voor andere sociale events met UHTT?

13x Geen/nee

En daarnaast:

 1. Af en toe een (informele) kleine borrel of lunch oid na een training met dat specifieke groepje
 2. Af en toe een borrel na een training
 3. Clinics van bekende sporters
 4. De kennisavond zou zeker herhaald mogen worden
 5. Een fietsclinic in Limburg
 6. Een gewone borrel zou kunnen, maar misschien is dat te simpel
 7. Een kids tri
 8. Een platform bieden voor mensen die graag samen willen trainen buiten de reguliere trainingen
 9. Een specifieke kennis avond. Bijv. Over voeding of ademhaling etc.
 10. Gezamenlijk reizen als supporter naar een triathlon in bijv touringbus en naderhand borrel
 11. Ik heb niet zoveel met ‘carnivore’ karakter Braaij. Iets meer faciliteren carpoolen naar wedstrijden, of weten dan anderen ook starten, helpt ook aan sociale karakter
 12. Ik zie de wedstrijden waar we met meerdere uhtt mensen verschijnen ook als social event
 13. Ja, ik zou het leuk vinden als we ook heel af en toe iets anders doen. Bijvoorbeeld kennis maken met skeeleren, kanoen, steppen of iets dergelijks als social event.
 14. Lastig is denk ik dat je een vereniging bent zonder vaste thuisbasis. Waardoor een trainingsavond na een training ook klaar is.
 15. Maandelijkse borrel
 16. Meer kennis events over materiaal en tips
 17. Misschien een 2e trainingsweekend. Mits daar voldoende animo voor is. Evt. Met MTB
 18. Mogelijkheid voor samen een (al dan niet  sportief) niet-triathlon evenementje?
 19. Na een training en drankje of hapje doen
 20. Najaarsweekend (MTB’en), eens per kwartaal een borrel
 21. Nee, erg persoonlijk. Zelf ben ik wrs minder sociaal en merk dat mijn sportactiviteiten al zoveel tijd in beslag nemen dat ik me richting thuisfront bezwaard voel om hier aan deel te nemen.
 22. Nee. Maar wel proberen om met ve UHTT’ers op lokale wedstrijden te verschijnen!
 23. Nog even niet, maar als ik eens een goed idee heb laat ik het weten. Misschien iets rondom wedstrijden oid. Of voor de supporters (UHTT aanmoedigings item)
 24. Nope
 25. Op dit moment niet
 26. rond wedstrijden iets meer teamgevoel door tent, coördinator van de wedstrijd kan tent meenemen
 27. Sportieve events, zoals een clinic baanwielrennen. Of met de mensen van de hang-on run over het parcours bij het Grote Bos.
 28. Twee borreltjes per jaar is ook leuk….volgens mij waren die er ook rond nieuwjaar en afgelopen week in Doorn ?

Sectie Duurzaamheid

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 duurzaamheid - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Wegnemen van de groepsdruk die ertoe leidt dat men de nieuwste/duurste sportartikelen wil bezitten. Ik schaam me soms diep voor het fietsmaterieel (duur!) waar de amateurtriathleet op fietst.
 • Vegetarische braai
 • Iedereen vooraf douchen bij zwemtraining = minder chloor etc nodig voor bad
 • Hopelijk vanzelfsprekend, maar toch goed om zwart op wit hebben; een gedragscode. Bijv. “Geen afval achterlaten”

Sectie Penningmeester

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 contributie - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Prima, maar zou afhankelijk moeten zijn van welke sport je doet
 • Prima, maar als het een duidelijke meerwaarde oplevert mag het ook iets hoger.
 • Ik vind het nu prims. Het ook ok als het meer is , dat is afhankelijk van wat je ervoor terugkrijgt.

In geval van “Bereid om meer te belaten”:

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 verhogen contributie voor - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Extra training momenten overdag
 • Andersoortige trainingen en ondersteunen van fysieke verzorging

4.c Wat zou voor jou een redelijk contributie bedrag zijn?

 • 5x   20 euro
 • 2x   22,50 euro
 • 4x   25 euro
 • 20-25 euro / mnd
 • Dit is prima en tot €25 zou ik redelijk vinden alhoewel ik denk dat er dan wel mensen afhaken

4.d Wil je verder nog iets kwijt over de financiën of de administratieve gang van zaken?

 • Allemaal goed geregeld en goede communicatie
 • Compliment voor de penningmeester !
 • Dat verloopt uiterst zorgvuldig. Fijn!
 • Een klein extra bedrag rekenen voor gezamenlijk inhuren sportmasseur, speciale extra trainingen/ maatwerk, trainingsschema’s uitgeven
 • Efficiënt zo
 • Goed geregeld
 • graag de complimenten overbrengen aan de penningmeester
 • Is automatische incasso haalbaar?
 • Lekker bezig
 • Nee, gaat prima zo
 • Nee, geen last van, pluim voor Luuk
 • Nog niet zoveel ervaring mee.
 • Prijzengeld divisies verrekenen met inschrijfgeld. Eerlijker en net zo leuk als iedereen zelf inlegt voor de afsluitende borrel
 • Prima geregeld. Als je voor het eerst meedoet aan een divisie triatlon is het wellicht wel handig de kosten te vermelden. Het is logisch dat er kosten zijn maar hoe het geregeld wordt.
 • Sympathiek dat je het hele jaar door lid kan worden. Kleding vind ik wel te duur (meer sponsoren nodig..)
 • Verloopt prima volgens mij. Uiteraard zeg ik huidige contributie prima, maar als het iets meer zou zijn, zou ik er geen moeite mee hebben.
 • vol vertrouwen verder
 • Zoals eerder genoemd: Het meerendeel van de UHTT-leden beoefent niet alle sporten. Het zou de vereniging sieren als de contributie daarop aangepast werd.

Sectie Communicatie

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 communicatie algemeen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

5.b In geval “ik mis wel eens iets’, hoe zou je daar jezelf over willen informeren?

 1. Soms komt iets eenmalig in de all app-groep voorbij en dan wil ik het weleens missen / overheen lezen omdat er toch best veel berichten passeren.
 2. Ik zit niet in alle appgroepen
 3. Het was voor mij onduidelijk dat er diverse app groepen zijn voor de diverse trainingen. En niet helemaal duidelijk wanneer die dan zijn.
 4. Er was geen ruimte voor geboorte van een kind
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Digitale agenda - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 whatsappgroepen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Prima. Je kan overigens ook alleen de beheerders iets erin laten zetten. Dat voorkomt ellende.
 • Ja, maar een extra – onofficieel kanaal zou een goede toevoeging zijn.
 • Goede toevoeging de recente ‘bakkie’ app, kun je all app strak reguleren
 • Af en toe veel teveel foto’s gedeeld

5.e. In geval van ‘Nee, ik word gek van die appjes’: Wat is jouw voorstel om dit te veranderen?

 • Zie eerder antwoord. Volgens mij bestaan hier apps voor. Daarnaast zou het ook handig zijn als de info ook via Facebook wordt gedeeld (is wat makkelijker teruglezen)
 • Slack dus (grote kans dat 50% dit al gebruikt op werk)
 • Liever aanspreekpunten en zo veel mogelijk per mail.

5.f Wil je verder nog iets kwijt over de interne of externe communicate bij UHTT?

 1. Ben erg blij met de regie, waarbij persoonlijke opvattingen zoveel mogelijk worden geweerd en geadviseerd dit 1 op 1 te doen. MBT zwemapp zie ik zelf niet zo de toegevoegde waarde van de berichten/foto’s van de trainingen. wellicht wat meer “vakinhoudelijke links, zoals bijv ook triexperience doet.
 2. Blijf een vriendengroep, waar atleten van verschillende niveaus elkaar tegenkomen en kunnen steunen, waar trainers bereikbaar zijn en met humor aansturen,  waar competitie onder aan elkaar gewaagde mensen fijn is maar waar ook respect is voor elkaars doelen
 3. “Compliment voor de moderator, die waar nodig adequaat optreedt ????”
 4. Complimenten!
 5. De discipline om geen reply to all te doen werkt. Tip: ik hoef zelf niet te zien wie er in de fout is gegaan hiermee, dat mag gewoon 1-op-1 anders is het een reply to all wie er in de fout ging
 6. Doen jullie heel goed. Misschien mist er nog wel een FAQ voor nieuwe leden.
 7. Duidelijk en kort
 8. Een vrijblijvend sociaal whatsappkanaal zou een goede toevoeging zijn. Om meer onderling samen sporten te stimuleren.
 9. Een vuilnis bak groep waar degenen die er geen bezwaar tegen hebben in zitten en waar alles in mag. Daarnaast mag er nog wel eens worden opgeroepen voor de Strava groep
 10. Elke week een foto hoeft van mij niet
 11. Enquête is een beetje leidend
 12. Er is ook een nieuwe whatsapp functie waarbij je informatie kunt zenden maar mensen in de appgroep niet terug kunnen reageren. Dat is bij grote groepen wellicht handig
 13. Er mag wel wat vaker een nieuw nieuwsbericht op de website ?
 14. Goed dat er zoveel communicatie is. Het is vrij lastig om iets te missen vlgs mij!
 15. Goed me aankondiging van trainingsplannen in de apps. Over de foto’s na de training twijfel ik, als je erbij was leuk, zo niet, moet je je dan weer schuldig voelen? Aan de andere kant; kan ook motiverend zijn.
 16. Het gaat nu goed in de apps en dan is het een prettig/snel medium
 17. Het is ‘bij de tijd’ qua toon, top
 18. Het is een goed idee om een app groep voor nieuwe leden is hebben
 19. Misschien om de zoveel tijd een nieuwsbrief met leuke nieuwtjes? Kan ook op site?
 20. nadeel van deze app-communicatie is dat het erg top-down en directief is en overkomt. dat doet mensen dichtslaan om een wellicht domme vraag te stellen. met uiteenlopende ervaring en bijv. snelheden in de sport worden beginners en slomerds meer geremd om zoals soms achteraf blijkt hele relevante en toch wel slimme vragen op te werpen.
 21. Op social media nog meer delen waar uhtt’ers aan de start en/of op podium stonden. Of mis ik dit door niet aanwezig te zijn op twitter/instagram?
 22. Super geregeld!
 23. Twitter heb ik niet en ik kijk nauwelijks op facebook. Ik heb niet de indruk dat ik daarmee veel mis; maar is dat echt zo?
 24. Wordt goed gedaan en bewaakt. Hulde!

Sectie over de trainingen

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 beter worden - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 sluit aan bij mijn niveau - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Over de zwemtrainingen

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Deelname zwemtraining - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

In geval van ‘nee’, hoe komt dat?

 • Zwemmen is niet echt mijn favoriete onderdeel, ben ook vooral buitensporter. De trainingen in het Henschotermeer kon ik niet bijwonen.
 • Schouderblessure en daarna niet meer gestart ivm te weinig tijd
 • Nog geen tijd voor gemaakt
 • Na de basiscursus borstcrawl heb ik de aansluiting en lol in het zwemmen verloren vanwege gebrek aan persoonlijke begeleiding en motivatie.
 • Ga de starterscursus doen, ik kan nu alleen schoolslag en dan hebben de huidige trainingen geen zin
 • Ben niet getraind voor zwemmen en heb niet de tijd om te beginnen
 • ‘Noodlottige’ verhuizing ?
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 beoordeling zwemtraining - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

Other:

 • Inmiddels prima!
 • Heerlijk

10.b Het beste van de zwemtrainingen vond ik:

 1. duidelijke uitleg
 2. Aandacht voor techniek
 3. Afwisselende opdrachten en enthousiaste, stimulerende begeleiding
 4. Afwisseling
 5. Afwisseling
 6. Afwisseling (tijd vliegt)
 7. Afwisseling techniek, snelheid, duur
 8. Afwisseling van  baantjes trekken en oefeningen
 9. BC cursus met veel herhalingen
 10. Conditie in zwemmen
 11. Dat je op je eigen niveau kunt trainen
 12. De afwisseling
 13. De afwisseling, het zwembad, gezellig
 14. De buitentraining bij het Henschotermeer
 15. De goed begeleiding, de tijd vliegt
 16. De groep, merken dat ik beter word, binnen eigen grenzen werken
 17. De locatie; bosbad is super! Goede techniek oefeningen van Edwin in Zeist
 18. De maandagavond trainingen van Edwin, helemaal in het Hens. Maar ook de bereidheid van leden om de woensdagen te faciliteren.
 19. De open water trainingen, mag van mij nog wel een groter deel van het seizoen zijn
 20. De training op maandag waar goed op techniek word getraind.
 21. De verschillende niveau groepen/ banen
 22. Edwin en het Hens
 23. Elk niveau
 24. Enthousiasme en afwisseling
 25. goede afwisseling met in de zomer buiten zwemmen en in de winter binnen.
 26. Goede begeleiding, lekker pittig
 27. Het bad in Zeist en de begeleiding van Edwin!
 28. Het enthousiasme van Edwin
 29. Het niveau en het plan
 30. Het programma
 31. iemand anders denkt na, ik voer slechts uit
 32. interval en afwisseling qua techniek
 33. Lekker het hele bad
 34. Locatie Hens en gezellige opkomst
 35. Maandag/techniektraining
 36. met een goed gevoel het water uit komen
 37. Obv een programma techniek leren en toch veel meters maken, op gezellige manier
 38. Oefeningen die ik zelf niet zou verzinnen
 39. openwater zwemmen
 40. Samen zwemmen, dat motiveert
 41. Sparren op 25 m sprintjes
 42. Trainer
 43. Trainingen op maandag, in het algemeen trainingen met aandacht voor techniek en sprint (knallen ?)
 44. Variatie
 45. Veel afwisseling. Ik merk dat ik daardoor steeds vooruitgang blijf boeken.
 46. Verschil in snelheden / afstanden mogelijk
 47. Verschillende oefeningen en wat duiding over waarom die goed zijn
 48. Zwemmen in het bosbad

10.c een tip voor de toekomstige zwemtrainingen:

 1. (maandagavonden). Zonder eerst de basiscursus te doen voelt het een beetje als een sprong in het diepe. We doen allerlei oefeningen maar je weet niet zo goed waarom en hoe je er beter van wordt. Misschien goed als nieuwe leden een soort introductie over de zwemtraining krijgen (digitale uitleg of een vlog met de trainer) over hoe er getraind wordt en waarom. Er zit bijv veel wisselslag bij maar dan is het fijn om te weten waarom dat goed is voor triathleten.
 2. trainer mag soms mensen in andere banen plaatsen of opmerking over volgorde in de baan maken, niet iedereen schat zichzelf even goed in
 3. De groep op maandag wordt wel erg groot … een 2e trainer / begeleider er bij?
 4. Duidelijker zeggen wat er gaan doen
 5. Erwin laten assisteren om meer techniek te kunnen focussen. Zwemmen is een technische sport e die dan ook goed volgehouden kan worden
 6. Film sessie zodat je jezelf terug kan zien met feedback erbij (onderwater film), soort analyse  ?
 7. Graag een extra training in de Zwoer (liefst in de vroege ochtend)
 8. Henschotermeer mist wat km’s maken: Open water zwemmen zijn meer clinics i.p.v. zwemtraining
 9. Het hele KNZB bad gebruiken
 10. Ik zou wel wat vaker een langere afstand in het trainingsprogramma willen zien. Sommigen zeggen dat ze dat buiten de trainingen om wel doen, maar de twee trainingen zijn mijn zwemmomenten.
 11. individuele tips mbt houding (beenslag blijft nog steeds een weerbarstig probleem)
 12. Meer individuele feedback op techniek
 13. meer persoonlijk advies, uitleg van oefeningen
 14. Meer persoonlijke techniek tips
 15. Meer persoonlijke tips of aandachtspunten. Al is dat lastig met een grote groep en 1 trainer
 16. Meer technische tips voor beginners. Er zijn trainers die daar geen aandacht aan geven
 17. Meer zwemwater…
 18. Nog een keer een wetsuit testdag graag
 19. Ochtend momenten inroosteren
 20. Persoonlijk worstel ik nog steeds met mn ademhaling en kom ik pas halverwege de les erin.
 21. Soms veel mensen in de baan
 22. terugkoppeling individueel is minimaal of niet aan de orde
 23. Tijdens trainingen wordt wel eens wat over zones geroepen, maar hoe goed weet iedereen zijn zones en kan hij/zij die toepassen? Één keer in de zoveel tijd een CSS-test aanbieden?
 24. Tips om beter te zwemmen op de woensdag training
 25. training is al erg goed!
 26. Vind het lastig om een serie te onthouden wat we moeten doen
 27. Wat vaker individuele tips geven, zo migelijk
 28. Zou wel leuk zijn om een keer onderwateropnames te maken van iedereen om de techniek te kunnen bekijken (elke week een andere baan of een andere methode zodat iedereen aan de beurt komt die dat wil)
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 locaties zwemmen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Open water zwemmen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

10.f Wil je verder nog iets kwijt met betrekking tot de zwemfaciliteiten?

 1. 3x Het is (veel) te warm water in Doorn
 2. Doorn = te warm, slechte ventilatie en klein maar ik kom er toch graag ook buiten uhtt. door leuke trainingsmaatjes en personeel, top uhtt BC cursus ook
 3. Bosbad om 19 uur haal ik gewoon niet
 4. Dat gedoe met toegang Henschotermeer meer moet anders. Vind het niet open en vriendelijk, dus niet passen bij UHTT
 5. De nieuwe borstcrawl   cursus staat niet heel goed vindbaar op de website
 6. Erg blij met zoveel zwembaden in de buurt. We zijn hier bevoorrecht.
 7. Graag een mogelijkheid om spullen veilig op te bergen. En wat zou het fijn zijn als de fiets mee naar binnen kan
 8. Heerlijk, prima lokaties. Buitenbad is fantastisch
 9. Hens trainingen zijn te vroeg
 10. In het open water vind ik het heel leuk zwemmen, maar was het soms wel heftig omdat alle snelheden door en over elkaar zwemmen. Bij het henschotermeer vind ik het ergens toch spannend of mn spullen er nog zijn aan het eind.
 11. KNZB is ideaal
 12. leuk om vaker in het weekend een gezamenlijke buitenwater training te doen
 13. Liefst training om 20u of later.
 14. Liever open water zwemmen ook op andere locaties
 15. Open meer zwemmen is zo anders dan zwembad; goed om te oefenen!
 16. uurtje later op woensdag
 17. voor een zo jonge vereniging erg goed georganiseerd. woensdagavond ook een hele verbetering door meer banen ter beschikking te hebben
 18. Water Bosbad is mi aan de koude kant toen ik er was
 19. Zwembad Doorn ben ik een enkele keer geweest, maar mij veel te warm
 20. Zwembadwater in Doorn is in de zomer te hoog. Voorkeur voor knvb bad

Over de Fietstrainingen

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 Fietstrainingen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

In geval van ‘nee’, hoe komt dat?

 • Zwangerschap
 • Wil graag beginnen met mountainbiken, maar de eerste training g kon ik niet.
 • We zitten thuis  nog volop in een verbouwing. Mijn keuze in trainen met anderen lag bij het hardlopen en zwemmen. Ik hoop binnenkort wel aan te sluiten.
 • Vroeg donker, slecht weer, weinig tijd of met ander groepje fietsen.
 • Verkeerde dag..
 • Tijdstip
 • Te vroeg…?
 • te druk programma met overige activiteiten
 • Op zondag te laat, op dinsdag te vroeg
 • Net lid geworden
 • Net lid
 • Net begonnen
 • Komt eigenlijk nooit goed uit privé gezien
 • Kids
 • Ik wil er geen tijd voor vrij maken
 • Ik fiets op eigen gelegenheid. En timeslots komen voor mij beroerd uit.
 • Ik fiets meestal zelf en zit niet in de fiets app groep
 • Ik ben pas een week lid..
 • Idem vorige antwoord
 • Gezinsagenda laat dat niet toe
 • Blessure en tijd
 • Blessure
 • Ben pas net lid
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 fietstraining beoordeling - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

13.b het beste van de fietsritten & -clinics:

 1. 1x mee gedaan. Uitdagend tempo en ik kon het geleerde meteen in mijn vgd wedstrijd in de praktijk brengen
 2. Afwisselende routes en trainingen
 3. Beter leren rijden ook in groepen
 4. Clinics erg leuk. Toen ik net lid was een paar keer naar de mtb trainingen geweest maar voor mij als toen onervaren mtb-er veel te moeilijk om aan te haken.
 5. dat ze er waren
 6. De gerichte oefeningen op dinsdagavond
 7. De gezelligheid in combinatie met sportieve uitdaging
 8. Een goede wegkapitein
 9. Extra info en gezellig
 10. fietsritten zijn gezellig en clinics zijn erg leerzaam.
 11. Geen opmerkingen
 12. Gezelligheid op zondag
 13. Goede manier om te wennen aan fietsen
 14. Heb 1 mtb training gedaan, fijn om techniek tips te krijgen
 15. Het kunnen optrekken aan snellere fietsers
 16. Leerzaam, leuk om mee te doen, vanwege kerk bezoek kom ik niet op zondag, maar zou graag af en toe mee kunnen doen met de MTB training. Dus als die nog eens op een ander moment is?
 17. Lekker met een groep op pad, indien nodig tijd voor koffie en appeltaart, soms spontaan bij een lid thuis. Ook leuk om af en toe een heel andere kant op te fietsen (combi-rit met Hellas) en support rides. Altijd ‘samen uit, samen thuis!’
 18. Leuke afwisselende routes
 19. leuke route, leuke inhoud en vooral leuke mensen
 20. Met de wegritten toch wel gepusht om harder te gaan en eens wat anders te proberen
 21. Nog niet gedaan
 22. oefeningen afwisselen met hard fietsen
 23. Samen fietsen is leuker.
 24. Samen op pad en aandacht voor techniek.
 25. Sociaal
 26. Sociaal
 27. Sociaal
 28. Techniek leren en toepassen
 29. Techniek leren, ervaring opdoen, feedback vd trainer krijgen, ervaren groeps genoten doe het voor en geven ook tips
 30. Techniektrainingen zoals bochten, versnellingen, kop over kop
 31. Trainingen op dinsdag maken je echt beter
 32. Wat langere afstanden rijden dan in mijn eentje, dat is met een groep gezelliger. Afwisseling in locatie is ook leuk

13.c een tip voor de toekomstige fietsritten & -clinics:

 1. Aanvangstijd 19:00 is te vroeg voor mij, daarom kom ik meestal niet
 2. Af en toe op zondagochtend toch ook aandacht voor techniek, nadrukkelijker voor fietsen in een groep.
 3. Afstemmen op individueel niveau
 4. Betere locaties voor de intervallen
 5. De tijden zijn voor mij wat onhandig, zowel op zondag (vroeg!) als op dinsdag (red ik vaak niet met werk)
 6. Door familie verplichtingen wil ik graag efficiënt fietsen. Dat betekent of hard (interval) of ver. Ik weet niet of dat mogelijk is met de verschillende niveaus
 7. Goed letten op ieder zijn tempo
 8. Het zou echt fijn zijn als er meer mensen zouden zijn, zou iedereen meer op eigen niveau kunnen fietsen
 9. Ideeën zat, vooral voor MTB. Die probeer ik dit seizoen te implementeren;)
 10. Ik mis de echte training. Korte en lange intervalblokken zoals bij de looptraining. Tijdritten etc.
 11. Maak een beginners groep op de weg die max 40 km rijdt in een rustig tempo
 12. meer routine op dinsdagavond. Zelfde rondje, meer geschikt voor tijdritfiets
 13. MTB clinics zijn erg beginner gericht maar voor gevorderden is het vaak niet erg uitdagend
 14. Trainen op pedaal efficiency, omdat als je het lang goed wilt volhouden je hier bewust mee om moet gaan
 15. Twee groepen op zondag met verschillend tempo, in de winter ook op racefiets
 16. Voor mtb ritten : goede afspraken over onervaren fietsers .
 17. Wat later starten, ik haal de starttijd op dinsdag niet
 18. Wat meer wegdiscipline (voorang geven etc) zou niet misstaan. Het imago van wielrenners wil ik graag verbeteren.

Over de looptrainingen:

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 deelname hardlooptraining - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

In geval van ‘nee’, hoe komt dat?

 • Andere verplichtingen
 • Ben pas net lid
 • Ben zelf nog aan het opbouwen
 • Blessure
 • Blessures
 • Dag en tijdstip zijn lastig in te passen.loop ook graag alleen.
 • Donderdagavonden kwamen slecht uit. Zou wel graag af en toe meedoen.
 • Geblesseerd. Ik zou wel begeleiding/tips willen bij het terugkomen van een blessure
 • geen tijd, blessure/fysiek ongemak waardoor ik niet kon lopen
 • Ik loop liever alleen
 • Ik vind mijn loopconditie nog niet op niveau om goed mee te kunnen doen
 • Komt niet uit in mijn agenda
 • Loopblessure
 • Mijn hardloopniveau is onvoldoende. Bovendien vind ik regelmatig fietsen en af en toe zwemmen wel voldoende.
 • Net lid geworden
 • Ongeacht de verhuizing kies ik voor looptrainingen overdag ipv ‘s avonds
 • Ook net te vroeg rekening houdend met een half uur reistijd
 • Past agendatechnisch niet.
 • Te druk met zwemmen en fietsen en ook nog af en toe thuis willen helpen met de kids naar bed te krijgen.
 • Te ver weg voor een ‘looptraininkje’
 • Tijdstip haal ik bijna nooit
 • Verkeerde dag..
 • werk op donderdag avond
 • zelf eigen schema gevolgd / paste niet in agenda
 • Zwangerschap
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 beoordeling hardlooptraining - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

14.b het beste van de hardlooptrainingen:

 1. Aandacht voor techniek en interval maar dan niet op een saaie baan maar in de natuur
 2. Afgestemd op individueel niveau!
 3. Afwisseling, bostraining, respect voor ieders kunnen
 4. Afwisseling, eigen niveau kunnen rennen, terrein
 5. De afwisseling, duurloop. Bos, interval enz
 6. De extra km’s heen en terug lopen van mijzelf waren nodig om volwaardige looptrainkmg van te maken. Ook hier vond ik het vaak meer een clinic i.p.v. training
 7. De locatie
 8. De verschillende trainingsprikkels, alleen ga ik toch vooral een monotoon duurtempo lopen. Elkaar aanjagen om nog net even dieper te gaan.
 9. Diversiteit
 10. Elke training is anders! De variatie vind ik top
 11. Er wordt goed gelet op de niveaus
 12. Gevarieerde programma
 13. Gewoon heerlijk om niet na te hoeven denken maar opdrachten uit te voeren
 14. Goed niveau voor me. Benieuwd naar de rest
 15. Goede trainers, goede sfeer, ik word echt veel sneller door intervallen en techniek oefeningen
 16. het bos in over onverharde paden.
 17. Iedereen kan op eigen niveau meedoen
 18. Ik vind ze erg zwaar en dus goed voor mijn conditie
 19. Interval (Is alleen niet leuk) + sociale training
 20. Intervallen lopen
 21. Leuk dat er steeds meer mensen komen om je aan op te trekken
 22. Leuk om eens wat anders te proberen en gezellig om met anderen te lopen
 23. opbouw/variatie/uitdaging
 24. Samen lopen is leuker. Ook het lopen met schema’s (interval ed.) in groepen werkt goed.
 25. Samen rennen
 26. Tips en adviezen
 27. Tips over houding. Mogelijkheid tot binnen training op eigen niveau trainen.  Diverse trainingen
 28. Triathlon specifieke uitleg en oefeningen
 29. Variatie
 30. Veel aandacht voor techniek

14.b een tip voor de toekomstige hardlooptrainingen:

 1. Afstanden en snelheden voor beginners wel intimiderend
 2. Als de niveauverschillen groter worden en de groep ook een constante grootte heeft, nadenken over opdelen in 2 groepen (maar dat vraagt dan ook om een extra trainer ;-()
 3. Een bostraining op zaterdagochtend toevoegen
 4. Feedback op mijn loopstijl en techniek zou ik fijn vinden. Misschien zit dat er wel in, maar ervaar ik dat zelf niet zo, omdat ik niet vaak mee kan doen met de looptrainingen
 5. Geef beginners en nieuwe mensen advies over op tijd het juiste eten en training thuis zodat ze sneller kunnen aanhaken bij de langzaamste groep
 6. Het zou goed zijn als er een duidelijk basisniveau bekend zou zijn: of iedereen kan mee doen, of je moet een bepaalde afstand kunnen lopen biivoorbeeld
 7. Ik heb geen enkele loopervaring en weet eigenlijk niet of ik überhaupt goed loop. Ik weet niet of het mogelijk is om daar op te letten?
 8. Inlooptempo lag voor mij vrij hoog
 9. Loopscholing zou ik mooi vinden. En misschien meer onderscheid maar nivo (zoals bij zwemmen banen op snelheid)
 10. Meer aandacht voor de beginners
 11. Niet met body boost combineren
 12. Weinig. Wellicht : iets meer aandacht voor geobserveerde loop techniek?

Over de Body Boost trainingen:

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 deelname body boost - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

In geval van ‘nee’, hoe komt dat?

 • Al teveel trainingen in de week
 • Andere verplichtingen op die dag
 • Blessure
 • Dat vind ik teveel naast andere trainingen
 • Doe al genoeg
 • Geen directe belangstelling
 • Geen interesse (3x)
 • Geen tijd
 • Helaas niet op afstand mogelijk
 • Het is teveel allemaal.
 • Het is volgens mij afgelopen maand nog niet geweest.
 • Ieder zijn ding..
 • Ik zit 2 keer per week in de sportschool
 • Ik zit naast UHTT ook op de sportschool en volg daar een programma
 • Keuzes maken qua tijd, doe thuis plank app oefeningen 😉
 • Krachttraining regel ik zelf, thuis.
 • Kwam niet uit met werk. Anders was ik er graag bij.
 • Niet meer online aangeboden; ik kan op woensdagavond niet nóg een avond van huis
 • Niet over nagedacht
 • onbekendheid, locatie is ook onduidelijk voor als je nog nooit bent geweest (domme vragen etc.)
 • Onhandig tijdstip/dag
 • paste niet in agenda
 • Paste niet, maar ben er vrees ik ook niet zo van
 • Sta niet in die app groep
 • te druk met andere activiteiten
 • Te hongerig na het zwemmen
 • Verkeerde dag..
 • Was nog geen lid toen de activiteit plaats vond
 • Wist het niet
 • Woonde vorige winter nog in Utrecht, dus niet handig te bereiken. Misschien doe ik deze winter wel mee
 • Zwangerschap
algemeen - UHTT Leden enquete 2019 beoordeling Body Boost - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

15.b het beste van de Body Boost trainingen:

 1. Afwisseling
 2. Afwisseling. Leuke sfeer
 3. Brood nodige core training, gevoel krijgen voor de kracht van ervaren triatleten, samenwerken, mensen beter leren kennen
 4. Core training
 5. De spierpijn achteraf
 6. De spierpijn……
 7. De variatie
 8. Digitaal!
 9. Diversiteit aan oefeningen
 10. Goed om aandacht voor te hebben
 11. Helpt met je lichaam op orde krijgen
 12. Het houdt mijn rug fit
 13. Kort maar krachtig; helaas kan ik bijna nooit
 14. lekker zwaar, lekker zweten en met een voldaan gevoel naar huis
 15. Leuke uitdagende oefeningen
 16. Met elkaar lukt dit veel beter dan individueel
 17. Ook hier weer leuk (en zwaar) om eens wat anders te proberen dan je eigen vaste oefeningen
 18. ze zijn al perfect, lekker vermoeiend en goed voor de core.

14.b een tip voor de toekomstige Body Boost trainingen:

 1. Betere uitleg oefeningen, meer rekening houden met beginners en hun grenzen
 2. Ervaren trainer zoeken
 3. Handig om tevoren te weten of het binnen of buiten is
 4. Ik ben leergierig en vraag wel eens om toelichting of uitleg. Een goed antwoord kom ik helaas niet krijgen
 5. Ik vond vooral de buitentraining leuk
 6. Kracht specifiek voor de triathlon zoals loop efficiency en -houding, spiergebruik bij Fietsen en zwemmen
 7. Tweede moment inde week uittesten bijv zaterdag overdag
 8. Vooral doorgaan
 9. Wanneer beginnen ze weer?

Tot slot:

algemeen - UHTT Leden enquete 2019 aanbevelen - Leden-enquete UHTT – Jaar 2 (2019) -

21. Wat wil je verder eventueel nog meegeven over jouw ervaring met de UHTT?

 1. ‘vrije’ triatleten die zelf willen trainen willen wel deelnemen aan bijv clinics en wisseltrainingen. Dit kan een goede extra inkomstenbron zijn- maak hier een tarief voor en communiceer het bijv via leden op Social media. Grens aantal deelnemers = beter bezochte specials en meer inkomsten
 2. Badmutsjes met namen! En UHTT badpakken
 3. Bedankt voor een top eerste jaar!
 4. Doorgaan
 5. Doorgaan met het goede werk
 6. Echt super hoe alles geregeld en georganiseerd is en wordt. Grote hulde!!
 7. Een leuke club waar op hoog niveau gezellig getraind wordt
 8. Een mooie vereniging die op indrukwekkend tempo groeit. Soms lijkt deze groei echter wat uit de klauwen te lopen: Wat voor’n vereniging wil UHTT echt zijn?
 9. Een warm en sportief nest.
 10. energiek
 11. Fijn dat er in de zomer buiten zwemtraining is. Henschotermeer is wel onhandig met die entreekaartjes.
 12. Fijne club mensen
 13. Fijne en gezellige club
 14. Fijne vereniging
 15. Ga zo door?
 16. Goede sfeer , leuke mensen ??
 17. Hartstikke leuke club enthousiaste mensen; raad ik iedereen aan die van lopen fietsen of zwemmen houdt!
 18. Het is sporten in alle vrijheid met veel sociale contacten en veelal buiten. Perfect!
 19. Iets betere communicatie over wie er naar welke wedstrijden gaat
 20. Ik ben benieuwd naar ieders zijn doelen. lijkt mij mooie inspiratie
 21. Ik ben pas 2 weken lid, maar vind het erg prettig om te trainen met andere leden. Of je nu gevorderd of beginnend bent maakt niet uit, je kan gewoon trainen op je eigen niveau.
 22. Ik ben zelf langdurig geblesseerd waardoor de feeling met de UHTT wat weg valt. Wellicht is hier iets mee te doen bij langdurig geblesseerden.
 23. Ik vind de sfeer heel prettig, iedereen mag er zijn en meedoen en men respecteert elkaar. Fijn samen sporten!
 24. Ik vind gemiddelde trainingsopkomst niet heel hoog. Doen we iets niet goed? En niet iedereen heeft zelfde opbouw van seizoen en behoefte aan rustmaand in oktober. Graag meer samen naar wedstrijden
 25. Jullie doen het supertop!
 26. Lekker bezig
 27. Lekker doorgaan
 28. Leuke club mensen, laten we hopen dat dat zo blijft als het groter wordt
 29. Leuke en enthousiaste club. Graag nog aandacht voor integrale aanpak als triatleet om je doelen te bereiken en hoe rust en verzorging in te bouwen zoals sportmassage
 30. Leuke enthousiaste club!
 31. Liever een kleinschalige vereniging blijven met focus op kwaliteit en gezelligheid, dan gaan voor steeds meer leden.
 32. Ontzettend leuk om wedstrijden en/of competitie mee te doen ??
 33. Open en gezellige sfeer.
 34. Sommige mensen staan meer open voor nieuwelingen dan anderen. Aandacht blijven houden voor hartelijke ontvangst, ook nu de club groter en hechter wordt. Verder top!
 35. Trainingen zijn vooral gericht op beginnende triatleten (clinics). Nivo mag soms hoger liggen qua intensiteit
 36. Wordt wel spannend als de groei zo door zet. Mn als het bad overvol wordt.
 37. Zeer positief; laagdrempelig, toegankelijk
 38. Zo doorgaan

Wat gebeurt er nu met de resultaten van Leden-enquete UHTT?

De resultaten van deze enquete zijn in eerste instantie besproken in het Bestuur, het Technische Hart en de Commissie. Zij hebben die gebruikt voor het opstellen van hun deel-jaarplannen voor 2020. Deze plannen vormen vervolgens weer de basis van voor het budget van 2020 dat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 7 februari 2020.

Daarnaast zijn nalv bovenstaande feedback ook al direct een aantal zaken veranderd / ingevoerd:

 • Oprichting Whatsapp-groep “UHTT Bakkie” voor ‘alles wat wel leuk, maar niet belangrijk is’.
  Hier kan iedereen die dat wil lid van worden, zonder dat je belangrijke zaken mist. In de UHTT All Whatsapp-group kan vanaf nu alleen gepost worden door bestuurs- of commissieleden.
 • Stopzetten rapportage deelname trainingen per lid.
  Enerzijds was dit niet meer mogelijk door de enorme toename in leden: er is niemand meer die alle namen van alle leden kent. Anderzijds lazen we ook dat sommigen er moeite mee hadden / kregen. Dit was dus een goed moment om dat te staken.

Voor de volledigheid kun je deze rapportage ook in PDF bekijken en/of downloaden. Klik op deze link: Rapportage Leden-enquete Jaar 2 (2019)

Buiten zingt de wind, de loopschoenen spletsen in de plassen en de ‘shorts’ zijn niet meer de standaardkeuze als we erop uitgaan voor een ritje. Verandering. En de laatste triathlon is ook al geweest! Wat nu te doen met je trainingen voor een triathlon?

Het beste antwoord zal zeer persoonlijk zijn. Met UHTT gaan we zoveel mogelijk van deze persoonlijke antwoorden ondersteunen met een vertrouwd weekritme en aangescherpte accenten per periode. In deze post lees je alles over triathlon training in de herfst en winter.

algemeen - UHTT Mountainbike utrechtse heuvelrug - Triathlon training in de herfst en winter bij UHTT: hoe doen we dat? - Zwemmen, winter, triathlon training, programma, MTB, Hardlopen, Fietsen

Winters weekritme in de trainingen

Met het volgende weekritme, dat ook terug te vinden is in de footer van de website en in de UHTT Agenda gaan we ons vermaken van okt 2019 t/m mrt 2020:

 • Maandag:
  20:00-21:15 Zwemmen in Zeist
 • Woensdag:
  19:00-20:00 Zwemmen in Doorn
  20:15-21:00 BodyBoost in Doorn
  (Blok 1: Nov t/m Jan en Blok 2: Mrt t/m Mei)
 • Donderdag:
  19:30-21:00 Lopen in/vanaf Bartimeus
 • Vrijdag:
  19:30-20-30 Borstcrawl Cursus in Doorn
  (Cursus 1 Nov t/m Jan & Cursus 2 Mrt t/m Mei)
 • Zondag:
  9:30 MTB vanaf wisselende locaties, met name Driebergen en Leersum

Let op mbt vakanties en feestdagen:
Fietsen en lopen gaan altijd door behalve op feestdagen, het zwemmen gaat altijd door behalve in de kerstvakantie en op feestdagen.

algemeen - UHTT Body boost training 1030x500 - Triathlon training in de herfst en winter bij UHTT: hoe doen we dat? - Zwemmen, winter, triathlon training, programma, MTB, Hardlopen, Fietsen
De body boost werkt aan kracht, lenigheid en explosiviteit

Trainingsaccenten per periode

Focus en inspiratie doen we op uit de volgende accenten per periode:

Oktober = rustmaand en specials

Dit is de ideale maand voor een reset. Even de aandacht bij andere zaken, het lichaam compleet laten herstellen en wellicht onszelf eens uitdagen om nieuwe dingen te leren! Dit betekent voor …

 • Zwemmen: vooral op maandag veel andere slagen, keerpunten en fun elementen
 • Fietsen: de racefiets wordt verwisseld voor de MTB. De eerste zondagen van oktober is er echter nog geen rit maar zijn er clinics voor (basis)techniek ook fietsafstelling komt voorbij. Ook ideaal voor instromers dus!
 • Lopen: we trainen minder kilometers en gebruiken alternatieve trainingsvormen om algehele fitness te behouden en lol te hebben. 
algemeen - UHTT reddend zwemmen clinic - Triathlon training in de herfst en winter bij UHTT: hoe doen we dat? - Zwemmen, winter, triathlon training, programma, MTB, Hardlopen, Fietsen
Clinic Reddingszwemmen als ‘fun training’

Voor de oktober maand wordt ‘minder trainen’ en/of ‘korter trainen’ aangemoedigd. Uiteraard is je voordeel doen met de alternatieven die worden gevonden natuurlijk ook niet gek – en hopelijk vooral gezellig. Neem het er in elk geval van in Rocktober! 😉 

Nov-Dec-Jan = opbouw en techniek

Aangezien we allemaal uit een rustperiode komen zal er vanaf begin november een opbouw plaatsvinden voor alle disciplines. Tempo’s zullen nog weinig wedstrijd-specifiek zijn. Verder is er relatief veel aandacht voor trainingsopdrachten die de basis voor een betere techniek leggen. Dit betekent voor …

 • Zwemmen: een dynamische mix tussen techniek tempo’s legt de basis voor een efficiëntere slag 
 • Fietsen: ritten over de Heuvelrug parcoursen worden regelmatig afgewisseld met techniek specials van gasttrainers
 • Lopen: geleidelijke opbouw van totale kilometers interval waarbij korte zeer snelle tempo’s worden afgewisseld met rustigere tempo’s. Tempo-lopen-onder-vermoeidheid zal veelal de invulling van de tri-specifieke 3e donderdag van de maand zijn
algemeen - UHTT Hardloop clinic Aart Stigter - Triathlon training in de herfst en winter bij UHTT: hoe doen we dat? - Zwemmen, winter, triathlon training, programma, MTB, Hardlopen, Fietsen
Clinic van Aart Stigter

Feb-Mrt-Apr = wedstrijd specifiek

Voor de meesten van ons start in mei het seizoen. Deze maanden gaan we daarom gebruiken voor de aanscherping. Techniek blijft maar er zal meer aandacht zijn voor wedstrijd-specifieke snelheden, afstanden en omstandigheden. Dit betekent voor …

 • Zwemmen: meer tempo’s en wat minder techniek. Regelmatige Open Water simulatie, team-zwemmen (ivm teamcompetitie).
 • Fietsen: eerst MTB trainingen die voorbereiden op de Pyramide duathlon en in april een switch terug naar de racefiets
 • Lopen: tempo’s worden geleidelijk aan meer wedstrijd-specifiek en weer iets in omvang dalen. De Tri-specifieke donderdagen focussen met name op wissel technieken
algemeen - UHTT zwemmen in zeist 1030x623 - Triathlon training in de herfst en winter bij UHTT: hoe doen we dat? - Zwemmen, winter, triathlon training, programma, MTB, Hardlopen, Fietsen

Belangrijk om in de gaten te houden: 

 • Specifieke aankondigingen per training volgen in de Swimming, Cycling, Running app. Om het schema te checken kun je de UHTT agenda raadplegen. Voor vragen kun je terecht bij Jorrit Thiele (zwemmen), Thomas Kelly (MTB), Marco Glastra (Lopen). 
 • info over de BodyBoost opzet volgt via de BodyBoost app – zorg dus dat je hierin zit wanneer je geïnteresseerd bent!

Nieuwe ‘UHTT Events’ voor het najaar en de winter

Voor de gezelligheid, de test waar je staat of als lekkere aanscherp training, kun je komende maanden weer met een aantal races meedoen waar de UHTT vlag zal pronken (klik op de afbeelding hieronder voor uitgebreidere omschrijvingen van de UHTT events:

Slim om je al vroeg in te schrijven en er naar toe te leven met je trainingsmaatjes! Elke wedstrijd wordt minimaal 1x in de All App aangekondigd. See you there!

Door het hele jaar heen kiezen we ongeveer 1 keer per maand een “UHTT Event”: een wedstrijd dichtbij in de buurt waar we met zoveel mogelijk UHTT-ers aan de start proberen te staan. Leuk om samen naar toe te leven in het voortraject en mooi om samen te beleven op de dag zelf.

Voor het komende half jaar (najaar 2019/winter 2020) hebben we de volgende evenementen aangemerkt als “UHTT event”, dus schrijf je zo snel mogelijk in:

Greenrace Orientering Run – 16 november 2019

algemeen - UHTT Events Greenrace Orientering Run e1572598949794 1002x1030 - UHTT Events Najaar 2019 / Winter 2020 bekend: doe je ook mee? - wedstrijden, UHTT Events, Orientering run, Hardlopen, Greenrace, Agenda

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging die jou zowel fysiek als mentaal prikkelt? Dan is de Orienteering Run van Greenrace echt iets voor jou! Oriëntering is een uitdagende sport: het doel is om een route langs controleposten zo snel mogelijk af te leggen. Je kiest je eigen weg met behulp van een kaart en een kompas en hierbij mag je dwars door het terrein, dus van de paden af! Een sport met oog voor de natuur!

De Orienteering Run is ongeacht leeftijd of ervaring geschikt voor iedereen: hardlopers, trailrunners, adventure racers, wandelaars, maar ook voor jeugd of volwassenen die willen starten met een sport. Een uitdaging op elk niveau voor iedereen. Om te beginnen heb je alleen wat gevoel voor avontuur, sportschoenen met grip en comfortabele sportkleding nodig.

Voorafgaand aan de Orienteering Run is er voor de beginners een starters clinic. Kijk voor meer informatie en inschrijven op http://greenrace.nl/event/orienteering/

Sportoptimaal Cross – 8 december 2019

algemeen - UHTT Event Sportoptimaal Cross e1572598662224 - UHTT Events Najaar 2019 / Winter 2020 bekend: doe je ook mee? - wedstrijden, UHTT Events, Orientering run, Hardlopen, Greenrace, Agenda

Een hardloopevenement op de motorcrossbaan in Leusden (mede-) georganiseerd door onze eigen Denise de Beer! Loop (ongeveer) 4 of 8km over de speciaal voor ons geprepareerde baan. Na afloop warme chocolademelk voor alle deelnemers en een verloting op startnummer. 

De start is om 10:30uur en vanaf 09:30uur kan je je startnummer afhalen als je je voor-inschrijft via de ‘Tickets-link’. Kosten Euro 5 pp, ongeacht de afstand.

Florijn Winterloop – 4 januari 2020

algemeen - 10 KM 10 Vincent e1572621128734 - UHTT Events Najaar 2019 / Winter 2020 bekend: doe je ook mee? - wedstrijden, UHTT Events, Orientering run, Hardlopen, Greenrace, Agenda

Al meer dan 30 jaar organiseert de Voetbalvereniging Woudenberg aan het begin van het nieuwe jaar de Florijn Winterloop. Een loopfestijn voor jong en oud, voor wandelaars en hardlopers, door het bos of over de weg. Kortom: voor ieder wat wils!

Je kunt meedoen aan een 5 km, 10km of 10 Engelse mijlen. Er is ook een jeugdloop van 1 of 3 km in de ochtend. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.florijnwinterloop.nl/algemeen/inschrijven/

Henschotermeer Games Winter – 25 januari 2020

algemeen - Henschotermeer Games Winter 2019 Gerrit Heijkoop 06 e1572621436219 - UHTT Events Najaar 2019 / Winter 2020 bekend: doe je ook mee? - wedstrijden, UHTT Events, Orientering run, Hardlopen, Greenrace, Agenda

De Henschotermeer Games is een gezellig en sportief evenement geschikt voor de hele familie en duursporters actief in verschillende disciplines. In de wintereditie hebben zij een gevarieerd programma met voor ieder wat wils.

– Een Kids-Trail-Cross over 1,5km, 2,5km
– Korte-Trail-Cross en een 10,5km
– Lange-Trail-Cross.
– Cross-Run-Bike-Run over 2,2km – 10km – 1,5km
– of de lange afstand 4,4km – 18km – 2,2km.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op https://henschotermeergames.nl/inschrijven/wintereditie/

3Bergenloop – 7 maart 2020

De 3bergenLOOP komt er weer aan. Op 7 maart is het zo ver en lopen we weer over het prachtige parcours door het nationale park de Utrechtse Heuvelrug. Zoals u van de 3bergenLOOP gewend bent lopen de parcoursen vrijwel geheel over onverharde (bos)paden en fietspaden. En voeren u door een wisselend landschap met een afwisseling van bos- en heidegebieden en een zandvlakte.

De start van de 3bergenLOOP is bij RCN vakantiepark Het Grote Bos en loopt over de mooiste stukjes van de Utrechtse Heuvelrug. De dag start met een zeer populaire kidsrun in verschillende afstanden. Daarna kun je meedoen aan een mooie trail van 6, 12, of 21 km.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op https://3bergenloop.nl/

Paaszwemloop – 12 april 2020

algemeen - 40492899075 fda9e895ef b - UHTT Events Najaar 2019 / Winter 2020 bekend: doe je ook mee? - wedstrijden, UHTT Events, Orientering run, Hardlopen, Greenrace, Agenda

Hardlopers en zwemmers opgelet: doe in het Paasweekend mee aan de zwemloop van Hellas Triatlon. Jouw voorbereiding op het wedstrijdseizoen of laagdrempelige kennismaking met een multisport-race!

Direct uit het 50-meterbad van zwembad Krommerijn trek je de schoenen aan en ga je hardlopen langs de rand van het prachtige Landgoed Amelisweerd.

Schrijf je in voor een van de drie klassementen: zwemloop jeugd tussen 8 en 12, 13 en 18 jaar, of atleten-zwemloop, voor deelnemers ouder dan 18 jaar.

Kijk voor meer info en inschrijven op https://hellastriathlon.nl/zwemloop/

Blijf op de hoogte via de UHTT Agenda

Wil je alle UHTT events automatisch in je agenda hebben staan? Voeg dan nu de UHTT Agenda toe aan je favoriete kalender app. Hoe dat werkt? Dat lees je hier: UHTT Agenda koppelen

Wacht niet te lang met inschrijven, want een aantal van deze events zijn bijzonder populair!

We zijn trots om aan te kondigen dat UHTT nog meer een echte triathlonvereniging wordt: Vanaf juni tot en met augustus organiseren we onze zwemtraining op maandag in het Henschotermeer. De training zal onder leiding staan van Edwin van Norden en start om 20.00 uur

Waarom in open water zwemmen en trainen?

De meeste triathlons worden georganiseerd in open water. En dat vraagt om andere vaardigheden dan het zwemmen in een zwembad. En die kunnen we het beste ontwikkelen door daadwerkelijk ook naar buiten het open water in te gaan. Denk hierbij aan: comfortabel blijven zwemmen, het behoud van een efficiënte en effectieve slag, oriëntatie en ‘draften’.

Bovendien….. zwemmen in de natuur is natuurlijk veel leuker dan zwemmen in een zwembad met chloor. En dat gaan we zeker ervaren! Voor meer inspiratie, check de vlog die Gerrit Heijkoop eerder maakte over de UHTT Open Water Clinic onder leiding van Jacomina Eijkelboom:

Waar vindt deze open water zwemtraining plaats?

We zwemmen iedere maandagavond van 20:00 tot 21:15 in het Henschotermeer. We verzamelen op het zuidstrand, bij onze UHTT beach-flag. Zie het kaartje hieronder; de ingangen naar het water bevinden zich bij de rode cirkels.

onze-trainingslocaties, algemeen - Open Water Zwemmen training henschotermeer - In de zomer maandagavond open water zwemtraining in het Henschotermeer - training, open water, henschotermeer, 2019

Kom je op de fiets naar het Henschotermeer?

Onze fietsen moeten gestald worden in de fietsenstalling bij de ingangen. Deze mogen dus niet meegenomen worden op het strand, dus breng een slot mee.

Voor de fietsers uit de richting Driebergen / Doorn: er is ook een ingang voor fietsers vanaf de Amerfoortseweg (rode pijl). Maar LET OP: die is niet geschikt voor racefietsen. Op je racefiets moet je even doorrijden naar de hoofdingang.

Kom je onverhoopt toch met de auto naar de training?

Het past natuurlijk niet helemaal in de ’triathlon gedachte’, maar mocht je door tijdnood toch met de auto naar het Henschotermeer komen, hou er dan rekening mee dat je parkeerkosten hebt.

Zie hiervoor de website van het Henschotermeer: https://www.henschotermeer.nl/tarieven_en_tickets

Wat heb je nodig voor de open water zwemtrainingen:

Als de watertempratuur van het Henschotermeer nog wat frisser is, is het verstandig om een wetsuit te dragen. Mocht je die niet hebben, kun je ook zonder zwemmen. Zorg er dan voor dat je voldoende warme kleding hebt voor na de zwemtraining. En een thermoskan met warme thee zal zelden zo lekker hebben gesmaakt en je avond helemaal afmaken ?

Verder is het handig om in ieder geval mee te nemen:

 • Fietsslot
 • Zwemkleding / trisuit / wetsuit
 • Zwembrilletje
 • Badmuts (het liefst een felgekleurde zodat je goed zichtbaar bent)
 • Handdoek
 • Warme kleding voor na afloop
 • Iets te drinken / eten voor na afloop
 • Bij slecht weer: plastic zak om je spullen droog te bewaren
onze-trainingslocaties, algemeen - Open Water Zwemmen training henschotermeer UHTT 2 1030x579 - In de zomer maandagavond open water zwemtraining in het Henschotermeer - training, open water, henschotermeer, 2019

Waar laat ik mijn kostbare spullen tijdens de open water zwemtraining?

Het makkelijkste antwoord: Laat die zoveel mogelijk thuis. Er zijn geen kluisjes oid aanwezig. In principe liggen al onze tassen bij elkaar op het strand. Het valt nogal op als daar opeens een vreemde bij loopt te snuffelen, dus we achten de kans op diefstal zeer klein. Echter, als UHTT nemen we hier geen verantwoordelijkheid voor.

Moet ik toegang betalen om het Henschotermeer binnen te komen?

Vanaf 1 juli 2019 moeten alle bezoekers aan het Henschotermeer betalen voor toegang. Echter, dit geldt niet voor leden van UHTT die deelnemen aan deze open water zwemtrainingen op maandagavond. De kosten zijn voorzien in je lidmaatschapsgeld van de vereniging.

De exacte details over hoe je precies toegang tot het water krijgt, zijn we op dit moment nog aan het uitzoeken. Meer info volgt snel via de ‘UHTT Swimming App Group’ voor leden.

onze-trainingslocaties, algemeen - Open Water Zwemmen training henschotermeer luchtfoto 1030x579 - In de zomer maandagavond open water zwemtraining in het Henschotermeer - training, open water, henschotermeer, 2019

Tot slot: neem je vrienden en familie mee!

Het Henschotermeer biedt natuurlijk veel meer dan alleen zwemwater. Voel je vrij om voor of na de training te picknicken, drankjes te doen, kids mee te nemen of wat dan ook. Dat maakt de middag en avond alleen maar gezelliger!

Wij hebben er zin in!  

Op maandagavond 18 maart strijkt AthleteSportsWorld.com neer in het midden van Nederland voor een wetsuit testavond in samenwerking met het UHTT – Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team. Van 20u tot 22u heb je in het KNZB Zwembad Zeist de mogelijkheid om wetsuits te testen van de merken ROKA, Zone3, Dare2Tri, Zoot, 2XU.

Ook bieden we een zwemanalyse aan voor 10 euro (cash meenemen) waarbij de trainers van de UHTT kijken naar hoe je zwemt, tips and tricks geven en oefeningen om je zwemmen te verbeteren. Opgeven hiervoor kan ook via onderstaande link.

algemeen - AthleteSportsWorld UHTT 3 1030x686 - Wetsuit testavond + zwemanalyse ism AthleteSportsWorld.com in Zeist op 18 maart -

Direct in contact met de wetsuit merken ROKA, Zone3, Dare2Tri, Zoot, 2XU

AthleteSportsWorld zal op onze wetsuit testavond aanwezig zijn samen met de vertegenwoordigers van de merken die jullie een gepersonaliseerd advies geven over
de maatvoering van de verschillende pakken en uiteraard kun je de verschillende modellen uitgebreid testen in het zwembad.

Ook heb je de mogelijkheid om zwemaccessoires te testen van de volgende merken: Zone3, ROKA en ARENA.

Deze wetsuit testavond is gratis en openbaar voor iedereen – wel even aanmelden

Deelname aan de testdag is gratis en openbaar voor iedereen, of je nu lid bent van UHTT of niet! Aanmelden is wél verplicht.

Aanmelden kan eenvoudig en snel via deze knop:

Tijdens het Sportgala Utrechtse Heuvelrug 2019 wonnen we tot onze eigen grote verbazing de categorie ‘Sportvereniging van het jaar’. Daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op!

Vanaf januari heeft een jury, bestaande uit de voorzitters van de sportverenigingen, de directeuren van de basisscholen in de gemeente en gemeenteraadsleden hun keuze gemaakt. Elke inwoner uit de gemeente kon ook digitaal stemmen via www.heuvelrug.nl. De stemming van de jury was de helft van de uitslag en de digitale stemming de andere helft. De winnaars werden op vrijdag 1 februari 2019 bekend gemaakt op het Sportgala in De Binder in Leersum.

Waarom is UHTT de Sportvereniging van het jaar?

Het Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team (UHTT) bestaat net een jaar en heeft nu al meer dan 90 leden! En dat is niet voor niets… Door hun liefde voor de triathlonsport en de natuur, vonden enkele ervaren triathleten elkaar vorig jaar op de heuvelrug en richtten een vereniging op.

algemeen - sportvereniging van het jaar Utrechtse Heuvelrug Sportgala UHTT fietsgroep - UHTT wint 'Sportvereniging van het jaar' op het sportgala Utrechtse Heuvelrug - Utrechtse Heuvelrug, sportgala

Met hun aanstekelijke enthousiasme worden sindsdien wekelijks nieuwe leden van ieder niveau verliefd op (een van de onderdelen van) de prachtige triathlonsport. Inmiddels geven ervaren trainers wekelijks meerdere zwem-, fiets-, en looptrainingen, voor beginners en gevorderden. Altijd volgens het samen-uit-samen-thuis principe, met genoeg uitdaging voor iedereen. Ook zet de vereniging zich actief in voor sociale doelen, zoals Bartimèus (Blind Run) en Stichting Greenrace – Sporten op de Heuvelrug met liefde voor de natuur.

Het flitsende eerste seizoen werd afgesloten met superpromotie van het competieteam, dat ongeslagen hun eerste competiejaar afronde (zie sportploeg van het jaar). Volgend jaar staan er alweer 3 teams, waarvan 1 damesteam, aan de start bij de competie. Na dit geweldige eerste jaar heeft UHTT de titel sportvereniging dus meer dan verdiend!

Wil jij ook horen bij deze Sportvereniging van het jaar?

Wij hopen dat jij dit leest omdat je nieuwsgierig bent naar onze jonge bloeiende vereniging. Neem dan gelijk even contact met ons op via de site. Dan stemmen we een of meer gratis en vrijblijvende proeftraining(en) met je af!

Zien we je snel?

algemeen - sportvereniging van het jaar Utrechtse Heuvelrug Sportgala UHTT all - UHTT wint 'Sportvereniging van het jaar' op het sportgala Utrechtse Heuvelrug - Utrechtse Heuvelrug, sportgala

In ons tweede jaar als vereniging gaan we nog steeds van mijlpaal naar mijlpaal. De volgende dient zich al weer aan: Op vrijdagavond 25 januari houden wij onze tweede UHTT Algemene Ledenvergadering (ALV). En ook die willen we net als vorig jaar weer innovatief insteken: leuk, snel en vooral ’to the point’.

Dat betekent concreet dat als we ‘bij elkaar komen om besluiten te nemen’, we ons ook richten op ‘besluiten nemen’. En aangezien er maar 4 besluiten officieel genomen dienen te worden, geloven wij dat dit in een minuut of 15-30 moet lukken. Toch?

Als je het moeilijk vindt om dat te geloven, en benieuwd bent hoe dat werkt, kijk hier dan nog even de ALV van 2018 (integraal!) terug:

Goede voorbereiding essentieel

Natuurlijk kun jij geen goede besluiten nemen zonder goed geïnformeerd te zijn en zonder de ruimte voor discussie. Maar om geïnformeerd te worden, om vragen te stellen en om te discussiëren hoef je niet persé fysiek bij elkaar te komen. Volgens ons kan dat prima vooraf en online!

Om deze ALV dus in een recordtijd te laten verlopen, aan jou de volgende 3 verzoeken ter voorbereiding op 25 januari:

 1. Lees alle informatie zoals die op deze pagina beschikbaar wordt gesteld
 2. Stel vragen, of breng alternatieven in, via de discussies per besluit in de UHTT Leden Facebook Group
 3. Bedenk van te voren vast wat je gaat stemmen op de 3 voorgenomen besluiten

Agenda tweede Algemene Leden Vergadering UHTT – Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team

Datum: 25 januari 2019
Plaats: Tennis- & Businesscenter Heuvelrug
(= naast het zwembad in Doorn; klink link voor Google Maps Locatie)

Laat gelijk even in de UHTT Leden Facebook Groep weten dat je er bij bent.


1. Opening, doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

De ALV is bedoeld om de leden hun invloed uit te laten oefenen via (besluiten) en vragenrondes. In deze ALV vraagt het tijdelijk bestuur de leden om goedkeuring van het financieel jaarverslag 2018, begroting 2019, en decharge van een lid van het bestuur en van de kascommissie.

Elk lid heeft één stem.


2. Financieel Jaarverslag UHTT 2018

Beleef alle headlines van de vereniging opnieuw via de nieuws sectie op de website. In deze paragraaf lichten we graag de financiële resultaten toe.

2.1 Balans en winst/verlies 2018 versus 2017

algemeen - UHTT Balans en winst verlies 2018 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 25 Jan 2019 - update, Social event, Ledenvergadering, ALV, Agenda

2018 was financieel een prima jaar voor de vereniging. Het boekjaar is afgesloten met een toevoeging aan de algemene reserve van 2.042 euro. Hiermee maken we de vereniging robuuster en kunnen we vaste lasten kostendekkend houden in situaties van onzekerheid in de toekomst.

In 2018 hebben we de automatische incasso geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot nul openstaande debiteuren met leden aan het eind van het jaar. Applaus voor jezelf als lid dat we dit hebben bereikt, het voorkomt een hoop administratieve ergernis. Enig punt van aandacht is de relatie met de diverse aanbieders van zwemwater. Er is voor ruim vierduizend euro aan afgenomen badwater gereserveerd waarvoor aan het eind van 2018 nog geen of een incorrecte factuur is ontvangen.

Tenslotte nog veel dank voor de sponsors van de vereniging, Wim Wennekes en Gerrit Heijkoop, die met zijn bedrijf LiveOnlineEvents weer alle nieuwe vaste leden van een shirt heeft voorzien.

2.2 2018 versus budget 2018:algemeen - UHTT Actual vs Budget 2018 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 25 Jan 2019 - update, Social event, Ledenvergadering, ALV, Agenda

Het budget van 2018 voorzag in een ledengroei naar 50 leden. In werkelijkheid zijn we geëindigd op 90, waarvan 31 aspirant. Door de ledengroei en de wens betere zwemfaciliteiten aan te bieden is er meer geïnvesteerd in het zwemwater in vergelijking met budget. Ondanks het aantrekken van een vaste zwemtrainer is er (nog) niet meer uitgegeven aan andere externe trainers of het vergoeden van interne trainers, mede hierdoor is er op de trainerskosten een voordeel gehaald t.o.v. budget.

Op sponsoring is veel meer binnen gehaald dan begroot door het continueren van de shirtsponsoring vanuit LiveOnlineEvents en de onverwachte bijdrage vanuit de Rabo clubkas.

2.3 Verklaring Kascommissie

De Kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en voorziet de ALV van positief advies ter goedkeuring.

algemeen - UHTT Verklaring KasCommissie 2019 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 25 Jan 2019 - update, Social event, Ledenvergadering, ALV, Agenda

2.4 Besluit 1: Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2018

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie’ de jaarrekening van 2018 goed te keuren. Daaraan voorafgaand zal de voorlopige kascommissie advies uitbrengen aan de ALV.

Klik hier voor het Financieel jaarverslag UHTT 2018 (PDF).


3. Jaarplan 2019

Hieronder vind je een aantal paragrafen ter onderbouwing van de aannames in het budget voor 2019. Die vindt je bij punt 3.3 en dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

3.1 Visie & Doelen

UHTT is in 2018 gegroeid tot wat het nu is. Bijna 100 leden die zich in één of meerdere disciplines van de triathlon bekwamen, die elkaar inspireren en elkaar verbeteren. We worden als UHTT gezien. De NTB bestempelt ons als middelgrote vereniging, op de Heuvelrug zijn we genomineerd als sportvereniging en sportteam van het jaar, we zijn partner van Bartimeus in de Blindrun.

Waar we als vereniging begin 2018 verantwoordelijk waren voor 20 leden en de daarbij behorende trainingen en trainingsfaciliteiten, voelen we ons nu verantwoordelijk voor een vereniging van 100 leden. Als we dan dezelfde kwaliteit willen leveren voor 100 leden als voor 20 leden, vraagt dat om een andere aanpak. Daarmee borgen we tegelijkertijd ook dat we een betrouwbare partner zijn voor de NTB, Bartimeus, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Greenrace, Laco en onze potentiële leden.

Als bestuur hebben we daarom de  volgende speerpunten opgesteld voor 2019:

 1. Verdere professionalisering in de trainingen:
  3 betaalde coördinatoren (€50,- per maand). Zij zijn verantwoordelijk voor trainingsfaciliteiten, de kwaliteit van de trainingen, aanstellen trainers en begeleiders (onze eigen leden).
 2. De organisatie robuuster:
  • Versterking bestuur met minimaal 1 nieuw bestuurslid
  • Verdeling meer ‘uitvoerende taken’ onder de leden (bijv. via Body Booz-commissie)
  • Faciliteiten (met name zwemwater) veiligstellen voor langere termijn
 3. Introductie nieuw leden verbeteren zodat we toegankelijk blijven

3.2 Wedstrijden (incl Teamcompetities)

De wedstrijden motiveren ons. Een doel, een uitdaging, een interessante reis ernaartoe … Om elkaar hier in te versterken proberen we zoveel mogelijk bij dezelfde wedstrijden aan de start te staan.

Welke wedstrijden gaan we voor? Deze staan vermeld in onze eigen kalender maar hier nog even de categorieën op een rijtje:

 • UHTT gezamenlijke wedstrijden.
 • Triathlon competitie teams, met dit jaar 1 herenteam in de 2e divisie, 1 herenteam in de 4e divisie en 1 damesteam in de 2e divisie. Zie ook: www.teamcompetities.nl
 • RunBikeRun series slaan we dit jaar over, in verband met te weinig animo.

Superleuk wanneer je er bij bent! En … mocht het niet in je wedstrijdschema passen: wellicht wil je mee (tip: langsfietsen) en een rol als supporter of coach nemen?

Last but not least … in 2019 gaan we de voorbereidingen treffen voor onze eigen wedstrijd in 2020. De heuvelrug verdient een mooie triathlon!

3.3 Toelichting Budget 2019

algemeen - UHTT Budget 2019 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 25 Jan 2019 - update, Social event, Ledenvergadering, ALV, Agenda

Het budget van 2019 voorziet in een groei naar 100 leden, deels via de doorstroom van aspirant naar vast en deels via de instroom van nieuwe leden.

Er zal verder geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het zwemwater en de trainers en er wordt weer een cursus borstcrawl georganiseerd.

De NTB contributie is per lid met 1 euro per jaar gestegen, welke direct wordt doorberekend aan de leden. Het bestuur heeft besloten geen verdere contributieverhoging door te voeren in 2019. Dit heeft tot gevolg dat er geen verdere dotatie aan de algemene reserve plaats zal kunnen vinden op basis van dit budget, echter is de vereniging op dit moment financieel gezond genoeg om in 2019 de focus volledig te leggen op het professionaliseren van de sportieve infrastructuur. Op naar opnieuw een geweldig UHTT triathlon-jaar!

3.4 Verklaring Kascommissie

De Kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en voorziet de ALV van positief advies ter goedkeuring.

3.5 Besluit 2: Goedkeuring budget 2019

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie‘ de begroting voor 2019 goed te keuren.

Klik hier voor het Budget UHTT 2019 (PDF).


4. Besluit 3: Decharge bestuurslid Marco Glastra & Kascommissielid Alinda Damsteegt

Tijdens de ALV zal het Marco Glastra aftreden als bestuurslid. Daarmee blijven Jorrit Thiele, Luuk Overbeek en Gerrit Heijkoop over als actieve bestuursleden.

Ook Alinda Damsteegt is niet langer beschikbaar voor de kascommissie. Daarmee is op dit moment Annemarie Kingma het enige lid van de kascommissie.

De verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven in de oprichtingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Het HR beschrijft ook hoe eventuele wijzigingen in het HR of de statuten tot stand komen.

Op dit moment hebben zich nog geen andere kandidaten voor het bestuur of de kascommissie gemeld. Dit kan via het contactformulier op deze site.


5. Rondvraag

Voor zover het voor alle aanwezigen relevant is, en de tijd het toelaat, zal het bestuur zoveel mogelijk vragen beantwoorden. We nodigen je uit om zoveel mogelijk vragen al vooraf te stellen in de UHTT Leden Facebook Groep of via het contactformulier.

Vragen waar we de 25ste niet aan toe komen, zullen we achteraf via e-mail, website of appgroupen beantwoorden.


Jij komt toch ook naar de 2e officiële UHTT Algemene Ledenvergadering?

Vrijdag 25 januari 2019 wordt sowieso een leuke en historische avond voor onze kersverse vereniging. Want deze ALV is slechts een appetizer voor weer een leuke activiteit van onze “UHTT Body Booz Commissie”!

Zoals zij via de app al schreven:

algemeen - UHTT Body Booz Commissie - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 25 Jan 2019 - update, Social event, Ledenvergadering, ALV, Agenda

Wij zijn ?BODY?BOOZ? (vlnr Harmke, Marije & Karin) en zijn dol op de sport & fun combi ?

UHTT zit vol met leuke sportievelingen en naast samen sporten gaan we ervoor zorgen dat er dit jaar allemaal leuke dingen voor jullie georganiseerd worden!????????

25 Januari is de ALV (+/- 20 minuten) waarna we ons gaan storten in de grote UHTT PubQuiz! Ook zo benieuwd wie al die leuke mede-leden zijn? Na deze pubquiz, natuurlijk gevolgd door lekkere drankjes aan de bar, zul je dit gegarandeerd weten?!