Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018

In ons eerste jaar als vereniging gaan we van mijlpaal naar mijlpaal. De volgende dient zich al weer aan: Op vrijdagavond 23 februari houden wij onze eerste UHTT Algemene Ledenvergadering (ALV). En ook die willen we innovatief insteken: leuk, snel en vooral ’to the point’.

Dat betekent concreet dat als we ‘bij elkaar komen om besluiten te nemen’, we ons ook richten op ‘besluiten nemen’. En aangezien er maar 4 besluiten officieel genomen dienen te worden, geloven wij dat dit in een minuut of 15-30 moet lukken. Toch?

Kandidaat-voorzitter Jorrit Thiele ligt het hieronder nog even toe:

Goede voorbereiding essentieel

Natuurlijk kun jij geen goede besluiten nemen zonder goed geïnformeerd te zijn en zonder de ruimte voor discussie. Maar om geïnformeerd te worden, om vragen te stellen en om te discussiëren hoef je niet persé fysiek bij elkaar te komen. Volgens ons kan dat prima vooraf en online!

Om deze ALV dus in een recordtijd te laten verlopen, aan jou de volgende 3 verzoeken ter voorbereiding op 23 februari:

  1. Lees alle informatie zoals die op deze pagina beschikbaar wordt gesteld
  2. Stel vragen, of breng alternatieven in, via de discussies per besluit in de UHTT Leden Facebook Group
  3. Bedenk van te voren vast wat je gaat stemmen op de 4 voorgenomen besluiten

Agenda eerste Algemene Leden Vergadering UHTT – Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team

Datum: 23 februari 2018
Plaats: Tennis- & Businesscenter Heuvelrug
(= naast het zwembad in Doorn; klink link voor Google Maps Locatie)

Laat gelijk even via het Event in de UHTT Leden Facebook Groep weten dat je er bij bent.


1. Opening, doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

De ALV is bedoeld om de leden hun invloed uit te laten oefenen via (besluiten) en vragenrondes. In deze ALV vraagt het tijdelijk bestuur de leden om goedkeuring van het financieel jaarverslag 2017, begroting 2018, verkiezing van het bestuur, en verkiezing van de kascommissie.

Elk lid heeft één stem.


2. Jaarverslag: mei 2017 tot 31 december 2017

Beleef alle headlines van de vereniging opnieuw via de nieuws sectie op de website; onderstaande 3 willen we er hier even uitlichten:

2.1 Mei 2017: Het idee – zomertrainingen op de Heuvelrug

algemeen - Marco Glastra Utrechtse Heuvelrug Triathlon Nieuwsblad de kaap 180x180 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018

Tijdens de zomer van 2017 hebben we onder leiding van Marco Glastra getraind voor de onderdelen hardlopen, fietsen en zwemmen. Dat doen we op de Utrechtse Heuvelrug waarbij we de drempel van deelname zo laag mogelijk houden. Zo inspireren de deelnemers elkaar, hebben lol en behalen we onze sportieve doelen. De zomertrainingen vonden plaats tot september 2017

Klik hier om het het volledige artikel te lezen.

2.2 September 2017: De Braaij

algemeen - Oprichting UH Triathlon Vereniging 180x180 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018

Na de zomertraining bleek er voldoende animo om het initiatief voort te zetten en het een duurzaam karakter te geven. Daarbij waren de volgende behoeftes belangrijk: meedoen aan teamcompetitie NTB, onafhankelijk van 1 of 2 gangmakers en transparant voor iedereen

Klik hier om het het volledige artikel te lezen.

2.3 November 2017: Oprichting vereniging

algemeen - Oprichting UHTT 180x180 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018

Op basis van de behoeftes op de Braai, bleek een vereniging in formele zin de beste wijze te zijn om het initiatief voort te zetten. Er is een voorlopig bestuur aangesteld en er zijn statuten en een Huishoudelijk Reglement opgesteld om de vereniging vorm te geven. Het voorlopig bestuur bestuurt de vereniging tot aan de 1e ALV. In december is er een begin gemaakt voor het ontwerp van de clubkleding.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

2.4 Besluit 1: Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2017

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie‘ de jaarrekening van 2017 goed te keuren. Daaraan voorafgaand zal de voorlopige kascommissie advies uitbrengen aan de ALV.

Klik hier voor het Financieel jaarverslag UHTT 2017 (PDF).

Plaats al je vragen, opmerkingen of suggesties mbt het financieel jaarverslag 2017 in deze post in de UHTT Leden Facebook Groep.


3. Jaarplan 2018

Hieronder vind je een aantal paragrafen ter onderbouwing van de aannames in het budget voor 2018. Die vindt je bij punt 3.3 en dient te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

3.1 Trainen & Inspiratie

UHTT is geïnitieerd om ons – multisport liefhebbers van de Heuvelrug – bij elkaar te brengen zodat we met meer gezelligheid, betere inzichten en effectievere techniek kunnen trainen. Die lijn trekken we door! In 2018 houden we vast aanbod van trainingen op de onderdelen zwemmen, fietsen en lopen. Op al deze onderdelen mixen we begeleide trainingen (begeleider uit ledenbestand) met gefaciliteerde trainingen (dedicated trainer) en specials (training/clinic door expert).

Deze mix zorgt voor afwisseling, gevarieerde inspiratie voor atleten & trainers en relatief hoge kwaliteit van begeleiding met de beschikbare financiële middelen. We zullen komend jaar proefdraaien met meerdere trainers zodat we richting 2019 dan een goed netwerk van trainers hebben, zowel vast als inval/expert.

Natuurlijk ben je er nog niet wanneer je jezelf verbetert in de drie onderdelen – het gaat om de combinatie –> we zijn ‘zwemfietslopers’ en ‘loopfietslopers’! In de reguliere trainingen hebben we hier natuurlijk aandacht voor (kijk bijvoorbeeld niet raar op wanneer je in het voorjaar wordt gevraagd je fiets mee te nemen naar looptraining! 🙂 ), daarnaast maken we onszelf echte multisporters door aanvullingen met clinics en kennisavonden. Denk aan open water zwemmen, tijdrijden, wisselen, voeding voor de triatleet, periodisering, et cetera. Deze zullen met name in het voorjaar plaatsvinden.

Praktisch:

  • De tijdstippen van de trainingen blijven voorlopig zoals deze nu zijn – alleen het zwemmen zal veranderen in de zomer (avonduur in Bosbad Leersum – verwachting woensdag) of wanneer we een beter aanbod van Woestduin krijgen mbt zwemwater.
  • Het fietsen zullen we per eind maart omzetten van MTB naar de weg. We gaan in ons trainingsaanbod uit van reguliere triathlons, “cross atleten” worden van harte uitgenodigd om structuur in zomer off-road trainingen te brengen.
  • Data van clinics en kennisavonden worden begin maart gecommuniceerd en op de kalender geplaatst.

3.2 Wedstrijden (incl Teamcompetities)

De wedstrijden motiveren ons. Een doel, een uitdaging, een interessante reis ernaartoe … Om elkaar hier in te versterken proberen we zoveel mogelijk bij dezelfde wedstrijden aan de start te staan.

Welke wedstrijden gaan we voor? Deze staan vermeld in onze eigen kalender maar hier nog even de categorieën op een rijtje:

Superleuk wanneer je er bij bent! En … mocht het niet in je wedstrijdschema passen: wellicht wil je mee (tip: langsfietsen) en een rol als supporter of coach nemen?

Last but not least … in 2018 gaan we de voorbereidingen treffen voor onze eigen wedstrijd in 2019. De heuvelrug verdient een mooie triathlon!

3.3 Besluit 2: Goedkeuring budget 2018

Tijdens de ALV zullen we de aanwezige leden vragen om ‘per acclamatie‘ de begroting voor 2018 goed te keuren.

Klik hier voor het Budget UHTT 2018 (PDF).

Plaats al je vragen, opmerkingen of suggesties mbt het budget 2018 in deze post in de UHTT Leden Facebook Groep.


4. Besluit 3: Verkiezing 4 bestuursleden

Tijdens de ALV zal het voorlopig bestuur aftreden, zodat er een officieel bestuur kan worden gekozen. De verantwoordelijkheden van het bestuur staan beschreven in de oprichtingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Het HR beschrijft ook hoe eventuele wijzigingen in het HR of de statuten tot stand komen.

Op dit moment stelt het voorlopige bestuur zich in zijn geheel verkiesbaar. Dat zijn:

4.1 Kandidaat Voorzitter

algemeen - Kandidaat Voorzitter Jorrit Thiele 80x80 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018Jorrit Thiele
36 jaar
Driebergen

4.2 Kandidaat Penningmeester & Secretaris

algemeen - Kandidaat Penningmeester Luuk Overbeek 80x80 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018Luuk Overbeek
40 jaar
Leersum

4.3 Kandidaat Bestuurslid Technische Zaken

algemeen - Kandidaat Technische Zaken Marco Glastra 80x80 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018Marco Glastra
45 jaar
Doorn

4.4 Kandidaat Bestuurslid Communicatie & Sponsoring

algemeen - Kandidaat Communicatie Gerrit Heijkoop 80x80 - Aankondiging & Voorbereiding op UHTT Algemene Ledenvergadering op 23 feb 2018 - Ledenvergadering, ALV, 2018Gerrit Heijkoop
37 jaar
Leersum

4.5 Overige kandidaten

Op dit moment hebben zich nog geen andere kandidaat bestuursleden gemeld. Dit kan via het contactformulier op deze site.

Plaats al je vragen, opmerkingen of suggesties tot de kandidaat bestuursleden in deze post in de UHTT Leden Facebook Groep.


5. Besluit 4: Verkiezing kascommissie

De Kascommissie onderzoekt namens de ALV de balans, de staat van baten en lasten en stelt de ALV op de hoogte van haar bevindingen. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden die niet deelnemen in het bestuur.

De kandidaat kascommissie bestaat uit:

  • Annemarie Kingma
  • Alinda Damsteegt

Plaats al je vragen, opmerkingen of suggesties mbt de Kascommissie in deze post in de UHTT Leden Facebook Groep.


6. Rondvraag

Voor zover het voor alle aanwezigen relevant is, en de tijd het toelaat, zal het bestuur zoveel mogelijk vragen beantwoorden. We nodigen je uit om zoveel mogelijk vragen al vooraf te stellen in de UHTT Leden Facebook Groep of via het contactformulier.

Vragen waar we de 23ste niet aan toe komen, zullen we achteraf via e-mail, website of appgroupen beantwoorden.


Jij komt toch ook naar de 1ste officiële UHTT Algemene Ledenvergadering?

Vrijdag 23 februari 2018 wordt sowieso een leuke en historische avond voor onze kersverse vereniging. Want deze ALV is slechts een appetizer voor de eerste activiteiten van onze “UHTT Body Booz Commissie”!

Zoals zij via de app al schreven:

Body Booze?
Ja, Body Booze! Het nieuwe (gezelligheids) onderdeel van de UHTT. Niet te verwarren met de Body Boost; de maandagavondtraining voor de core.

Wat doet de Body Booze?
We organiseren de gezelligheid rondom de sportactiviteiten van de UHTT. Hier kun je plannen smeden voor het seizoen, opscheppen over je wedstrijdprestaties of gewoon over andere dingen praten dan over sport. Sommige events zullen ook voor partner en eventuele kinderen zijn zodat zij niet weer thuis zitten terwijl jij weg bent 🙂

Eerste Body Booze event:
Borrel 23 februari (inclusief Algemene Ledenvergadering UHTT)
Locatie: Tennis- & Businesscenter Heuvelrug (Mariniersweg 3 in Doorn)
Tijd: inloop 19.30, start 20.00 uur

Boost?
Wil jij nog een boost geven aan de Body Booze? Hulp is altijd welkom dus laat het vooral weten!

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] moeilijk vindt om dat te geloven, en benieuwd bent hoe dat werkt, kijk hier dan nog even de ALV van 2018 (integraal!) […]

  2. […] je het moeilijk vindt om dat te geloven, en benieuwd bent hoe dat werkt, kijk hier dan nog even de ALV van 2018 (integraal!) […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *